Hvis hun skal have succes med haven, skal den placeres et sted med fuld sol og veldrænet jord, så de forskellige afgrøder får de bedste vækstbetingelser. De betingelser kan hun få opfyldt på husets sydside, så her skal haven anlægges.Jordstykket så dog ikke sådan ud for et år siden.

Dengang stod skvalderkålen højt blandt mange andre ukrudtsplanter. Maren bor på en landejendom, så der er jord nok at tage af omkring huset. Men det er meget tidskrævende at holde jorden fri for ukrudt. I sagens natur er kemiske ukrudtssprøjtemidler selvfølgelig ikke noget, man bruger i den økologiske have.

Så Maren har valgt en anden strategi for det stykke jord, hun har udset sig til dette projekt. I stedet for ved håndkraft at grave hele jordstykket igennem og rense det for flerårigt ukrudt fik hun dengang fat i en rulle sort plast.

Plasten lagde hun - som her - ud over hele det jordstykke, som snart skal dyrkes. Plasten skal dække jorden i en hel vækstsæson. Den sorte farve forhindrer lyset i at trænge igennem, og ukrudtsplanterne vil derfor dø efterhånden. Hun sørger for at plasten holder sig på plads ved at lægge marksten.

Stenene fordeler hun jævnt over hele plaststykket. Hun prikker hul et par enkelte steder, så der er dræn for den regn, der måtte falde fra oven. For at forhindre lyset i at trænge igennem drænhullet, placerer hun en sten ovenpå.

Den sorte plast pryder ikke ligefrem i haven. Og da jorden skal være dækket det meste af et år, er det en god idé at tænke på, om man måske kan pynte lidt på forholdene. Mens plasten får lidt tid til at lægge sig, sår Maren nogle græskarfrø.

En måneds tid senere har plasten lagt sig – og hun kan nu plante de små græskarplanter i små huller på den sorte plast. Græskarrene vil få godt med fylde og næsten dække plasten senere på sæsonen.

Hun kunne også have brugt flis eller grove barkstykker som her, hvor nogle roser er plantet i ukrudtsdug. Dugen er til sidst dækket godt med grove barkstykker.