Snudebillerne lever nemlig af planternes blade. De kan også finde på at angribe andre planter og træer ligeså, men da rododendronen er stedsegrøn, ses angrebene oftest tydeligst her. Øresnudebillerne er snu.

Hvis du forstyrrer dem, lader de sig falde om på ryggen og spiller døde.Snudebillerne gnaver af bladene om natten, og næste morgen kan man se de karakteristiske billetklip. Om dagen skjuler billerne sig nede på jorden, og de kan være næsten umulige at finde.

Det gør selve bekæmpelsen lidt svær. Heldigvis kan man bekæmpe snudebillernes larver, der lever i jorden under de angrebne planter. Larverne er egentlig de værste fjender, for de gnaver af planternes rødder. Ved kraftige angreb kan planterne visne helt ned.

Larvernes naturlige fjender er de mikroskopiske nematoder. Man kalder dem også for jord-ål eller rundorm. Nematoderne bruger larverne som føde. De graver sig ind i larverne og begynder at spise af dem. Nematoderne kan ikke bevæge sig i tør jord.

Så man kan kun behandle med dem, hvis jorden er godt våd i forvejen.Man kan købe nematoder af firmaer, der forhandler nyttedyr, men kun i bestemte perioder af året. Det er nemlig kun på larvestadiet, at nematoderne virker bekæmpende på snudebillerne.

Typisk vil der være larver omkring juni måned og atter igen omkring august. Men det er lidt afhængigt af klimaforholdene, hvor man bor.Jordtemperaturen skal desuden minimum være 10 grader, hvis behandlingen skal virke.

Nematoderne leveres i en pakke, hvor de er blandet op med fint ler. Indholdet i pakken blander du op med vand, og derefter hælder du blandingen ud på jorden ved de angrebne planter.

Denne behandling er ganske effektiv over for larverne, men det kan være nødvendigt at gentage den. De voksne biller kan nemlig leve i over et år og stadig nå at lægge en masse æg.