En lille krukke bliver hurtigt tørstig igen, mens nogle selvvandingskasser kan rumme helt op til 50 liter vand ad gangen og derfor ikke skal fyldes op så tit. Det nemmeste er at anvende en flydende gødning, som du opløser i vandet. Følg blot vejledningen til blandingsforholdet på etiketten.

I de varme perioder sker der imidlertid en tilsvarende højere fordampning af vand fra bladmassen, og så kan planterne ikke nå at bruge samme mængde gødning. Det betyder, at næringssaltene ophober sig i potten i stedet. Det kan planterne tage skade af.

Så når det er meget varmt, bør du skrue ned for gødningsmængden, fx til halv dosis, eller nøjes med at vande med rent vand – altså helt undlade gødning – cirka hver anden gang du vander. Agurkerne her har fået tilpas med gødning. Til gengæld har de manglet vand.

Bladene hænger lidt, og planten har sat de nederste agurker af. Det sker typisk, hvis planten ikke får vand nok.I dette tilfælde er det formentlig persillen i midten, der har trukket ekstra hårdt på vandreservoiret.

Selv om plantesækken er blevet vandet en gang dagligt, har det alligevel ikke været nok. Derfor sørger Lene nu både for at vande sækken lidt oftere, og samtidig høster hun også af persillen, så den ikke fortsat vil være helt så tørstig.

Der findes forskellige drypvandingssystemer til drivhuse, man kan installere for at gøre vandingsopgaven mere overkommelig. Her et automatisk vandingsanlæg, der er koblet direkte på vandforsyningen.

Mere simpel er denne sække-løsning, hvor pakken består af to plastsække, monteringsbeslag, koblingsslanger og studser, som du kan justere alt efter, hvor meget vand de enkelte planter kræver. Sækkene monteres på drivhusets væg med de medfølgende beslag og skruer.

Derefter forbinder du de to sække med et stykke slange. Slangen sætter du fast i bunden af hver sæk, der er indrettet med lukkemekanismer ligesom på en badebold. Så skal du blot måle de enkelte slangestykker ud, så de passer i længden til den pågældende indretning.

Klip slangestykkerne til, og montér så vandingsstudsen, og placér dem ved hver enkelt plante. Når alt er monteret, er der blot tilbage at fylde vandsækkene op. Husk også at tilsætte den flydende gødning.Så mangler du blot at justere vandmængden.

Det gør du ved at dreje på vandingsstudsen, indtil du mener, at vandmængden er passende. Fremover er det så blot sækkene, du løbende skal huske at fylde op med vand og gødning.