Hvis man overbruser frugt- og bærplanter, vil de få flere problemer med svampesygdomme. Jordbærplanterne kan fx blive ramt af svampesygdommen gråskimmel. Derfor er det bedst kun at vande jorden omkring planterne.

For at undgå at vandingen forårsager gråskimmel, anbefaler Maren, at du lægger en siveslange i jordbærbedet. Siveslangen vander planterne ved jorden. Der er der flere fordele ved. For det første undgår du, at en del af vandet fordamper. På den måde sparer du altså på vandet.

Planterne bliver heller ikke våde, så risikoen for gråskimmel minimeres. Endelig er det dejligt nemt at vande med siveslangen, når den først er placeret i bedet.Vær opmærksom på at fordele slangen i bedet, så alle planter kan få del i det vand, der kommer ud.

Brug nogle teltpløkker til at fæstne slangen der, hvor du vil have den til at ligge. Siveslanger fås i forskellige længder. Denne er 15 meter lang i alt, så der er rigeligt. Klip blot slangen til, så den passer til bedet.

Så skal siveslangen bare tilsluttes vandslangen – og så pibler det ellers ud. Hvor længe vandet skal løbe, er en skønssag. Det afhænger både af din jord og af, hvor længe planterne har tørstet. Men det er vigtigt at lade vandet løbe så længe, at jorden bliver fugtig i de øverste 20-30 cm.

Maren spreder et lag tørt græsafklip over den fugtige jord. Det både holder godt på fugtigheden og forhindrer samtidig, at der kommer jord på jordbærrene. Jorden udstråler mest varme, når den er bar, så vent med at lægge græs eller halm ud til efter blomstring. Ellers risikerer du frostskader på blomsterne.

Når bærrene bliver store og tunge, vil de nu lægge sig på græsset i stedet for på jorden. Frugttræer og buske skal også have ekstra opmærksomhed i tørre perioder.Er det tørt og varmt, kan træer og buske bruge op til to liter vand om dagen. Men du skal ikke vande hver dag.

Det er nemlig langt bedre at vande meget på én gang, og så til gengæld kun gøre det en gang imellem. I en varm og tør periode bør du således give dit frugttræ 20 liter vand med ti dages mellemrum. Men det kan være svært at vande så meget på én gang. Vandet løber nemlig let væk fra det tørstige træ.

Laver du en lille jordvold, vil den hjælpe dig med at holde på vandet. Men forbered dig på at holde de pauser, der skal til, før vandet synker undervejs. En anden mulighed er at grave et drænrør ned ved træet.

Det bedste er at grave drænrøret ned samtidig med, at du planter træet. Men er du forsigtig med drænspaden, kan det gøres efterfølgende, bare du passer godt på træets rødder.Drænrøret er perforeret i siderne, så det vand, du hælder i, kan trænge ud i jorden i hele rørets længde.

Når du vander, skal vandet have lov til at synke undervejs. Vand gerne lidt helt inde omkring træets stamme i mellemtiden. I Marens have er jorden forholdsvis tung og meget leret.

Derfor tager det lidt tid, inden vandet er trukket ud i jorden. Til gengæld holder denne jord godt på fugtigheden, når den først er vandet op.