Alle planterne i Birgits bed kan tåle at stå i et fritliggende bed uden særlige læforhold. Og alle planterne er sunde og robuste sorter, der trives godt i fuld sol. For bedre at kunne se, hvordan planterne i bedet udvikler sig over sæsonen, springer vi her i filmen frem til blomstringstiden.

Birgit har valgt planter, der gør bedet levende hele vejen rundt. Der skal være noget, øjet kan gå på opdagelse i. I bunden såvel som i højden. Et storblomstrende blikfang, pletter i luften og et godt strejf af naturlighed i form af græsser.

De storblomstrende planter i bedet er pæoner (Paeonia), dagliljer (Hemerocallis) og forskellige slags purpursolhat (Echinacea).

Som højdespringende pletter har hun valgt pileurt (Persicaria), kvæsurt (Sanguisorba) og virginsk ærenpris (Veronicastrum virginicum). o grupper af solbrud (Helenium) giver fylde og vokser godt op tillige med de sent blomstrende asters (Aster).

Forskellige floks lox) rlænger blomstringssæsonen og giver sammen med de naturlige græsser og sene asters med årene god støtte tien ”Mainacht” udgør kanterne i bedet sammen med forskellige pudevoksende storkenæb (geranium Rosemoor + Rebecca Moss), der dækker jorden godt.

Bedet har to højdepunkter med blomstring. I juni, hvor pæoner, staudesalvie og storkenæb smykker bedet, og igen i august/september, hvor græsser, kvæsurt og solbrud stjæler billedet. Der er dog også blomster på andre tidspunkter, blot ikke helt så markant.