Her kan man opleve, at træet simpelthen smider frugterne, som så efterfølgende ligger umodne på græsset eller jorden under træerne. Fænomenet kaldes junifald.Den selvregulerende adfærd er imidlertid ikke altid nok. Og så må man selv i gang med at tynde ud i frugterne.

For æbletræers vedkommende skal der helst være en afstand på cirka en håndsbredde mellem frugterne. Sidder frugterne tættere end det, risikerer grenen at knække på grund af tyngden. Der er heller ikke plads til, at frugterne kan udvikle sig ordentligt.

For mange frugter det ene år svækker desuden træets evne til at danne blomsterknopper det følgende år, og træet risikerer at komme i en svær ubalance, hvor det kun giver frugt hvert andet år.