Dette bassin har stået i et par år uden den store vedligeholdelse. Det ses tydeligt på planterne, som har fået lov at vokse ukontrolleret.Blandt andet denne vandranunkel, Ranunculus lingua grandiflora, der kan kendes på dens slanke blade, har fået lov at vokse vildt og brede sig over en stor del af bassinet.

Dan fisker den ind med en rive og klipper løbende af den. Alt det plantemateriale, han fjerner her, ville ellers blot ligge og rådne i vandet og danne yderligere algevækst i det i forvejen meget grønne vand. Da det meste af vandranunklen er klippet ned, støder Dan på en potte med nøkkeroser. Den fisker han op.

Han fjerner nogle af de ældste stængler og klipper den lidt til, inden han fortsætter med at fjerne stargræsser (Carex) fra bassinet.Da det meste af stargræsset er væk, rammer Dan endnu en potte med en nøkkerose. Den fisker han også op for at pudse den af. Han starter med rødderne, der stikker ud af bunden på potten.

Han fortsætter derefter med at klippe de større blade af nøkkerosen, så planten kan bruge mere energi på de små blade, som vil blive siddende vinteren over og vente på, at der atter kommer varme og solskin, så de kan stige til vejrs. Så er det tid til at studse kærulden.

Han beslutter sig dog for i stedet at fjerne en stor del af den, da bevoksningen er meget massiv og sagtens kan overleve en udtynding som denne.Det visne plantemateriale ryger på komposten.Og så sætter Dan de to nøkkeroser tilbage i bassinet. Denne gang med lidt mere plads imellem dem end sidst.

Fremover får de begge lidt mere plads at brede sig på, og det vil give mere adspredelse i bassinets beplantning. Det plantemateriale, som Dan indtil nu har fjernet fra bassinet, har øget bassinets vandspejl med to kvadratmeter. Samtidig er vandets næringsindhold også blevet reduceret betragteligt.

Til slut fjerner han de blade, der faldt af de forskellige planter undervejs. Og så kan han med god samvittighed vente, til foråret vender tilbage og planterne i bassinet skyder op på ny.