Som det kan ses, er vandet her meget grumset og mørkt, og det er blandt andet et af de problemer, som en udskiftning af vandet kan løse. Vandet her ville egne sig godt til at vande de øvrige planter i haven med. Især i forårs- og sommermånederne. Men lige nu er det efterår, så vandingsbehovet er minimalt.

Dan anbefaler at udskifte vandet hen ad foråret. Så kan bassinet efterfølgende blive fyldt op med regnvand. Det er godt at have regnvand i dit bassin, da det som regel er meget fattigt på kalk og næringsstoffer og samtidig har en lav surhedsgrad.

Derfor kan regnvand være med til at reducere væksten af alger, der ellers let kan opstå i et bassin, der primært indeholder det kalkrige vand fra hanen.Hvis ikke der kommer tilstrækkeligt med regnvand i dit bassin fra naturens side, findes der flere metoder at lede det derned.

Du kan fx anskaffe dig en såkaldt vandudviser som denne. Den skal blot monteres på nedløbsrøret. Så er det bare at vippe klappen ned, når regnvejret begynder. Så kan du enten indsamle regnvandet i en beholder, eller – hvis røret er tæt nok på bassinet som her – lede regnvandet direkte ned i dit bassin.

Det er dog altid en god ide at undersøge pH-værdien på dit regnvand og dit bassinvand, inden du leder regnvandet ned i bassinet. Hvis vandet fra hanen er meget fattigt på kalk, kan regnvandet i værste fald være med til at forsure dit bassin og gøre det ubeboeligt for både fisk og planter.

Det er derfor vigtigt altid at have en ide om, hvad det er for noget vand, du fylder i dit bassin.