Byggevejledning
Let
Svær

Man vænner sig til den, men ingen kan påstå, at skraldespanden plejer at være et særligt kønt syn, hvad enten den er grøn, gul, sort eller grå. Det vil uden tvivl pynte på langt de fleste haver og huse at bygge et skjul til skraldespanden, hvor den får sin faste plads og ikke skæmmer omgivelserne.

Du får størst glæde af skjulet, hvis det også kan gemme på det affald, som ikke lige ligger i skraldespanden: genbrugspapir, glas, haveaffald, og hvad du nu ellers samler til genbrugspladsen.