Mængden af vand skal gerne være målt så præcist som muligt, helst med en fejlmargen på højst et par hundrede liter.Det er ikke så svært. Find først en 25-liters spand. Og tilslut så vandslangen på den hane, der også skal forsyne bassinet med vand.

Tænd et stopur, når du begynder at fylde spanden op. Og sluk det igen, når spanden er fuld. Så ved du præcis, hvor langt tid det tager at fylde 25 liter vand i bassinet med det vandtryk, du har i din slange. Notér tiden fra stopuret, og sæt atter uret i gang, når du begynder at fylde dit tomme bassin op.

Når du både har tiden fra spanden og tiden fra bassinet, kan du ret nøjagtigt regne dig frem til, hvor mange liter vand der er i dit bassin.