Det er dog ikke helt ligegyldigt, hvilken pumpe du køber, da nogle pumper er mere velegnede til bestemte formål end andre. Det kan dog i mange tilfælde være klogest at købe mere end en pumpe.

Dan anbefaler generelt, at du forhører dig nærmere hos forhandleren. Så er du sikker på, at du får en pumpe, der passer til netop dit bassin og de installationer, du har.Ved nyanlæg bør du tænke pumpen ind i dit havebassin fra begyndelsen, da pumpen kræver elinstallationer i nærheden af bassinet.

Til dette bassin har Dan valgt at placere pumperne i en såkaldt pumpebrønd, som skal graves ned i niveau med vandspejlet. Vandet skal løbe til brønden via et såkaldt bunddræn.

Bunddrænet skal graves ned i bassinets bund. Derfor putter gartneren det i første omgang i en plastpose for at undgå, at der kommer jord i. Bunddrænets rør limes fast til et længere rør og forbindes til pumpebrønden.

Da pumpebrøndens vandspejl er i samme højde som bassinets vandspejl, vil vandet af sig selv løbe over i brønden via bunddrænet. Herfra vil vandet så blive pumpet videre til et filter og til et vandløb, som skal etableres lidt senere.

Bunddrænet skal stå i vater, og forbindelsesrøret skal hælde en smule ned imod pumpebrønden.Så er det tid til at hæve bassinbunden, så bunddrænet og røret dækkes.Det er vigtigt at sikre sig, at der er et lille fald fra siderne af bassinbunden og hen mod bunddrænet.

Bunddrænet skal altid være placeret på det laveste punkt i bassinet. Anlægsgartnerne fylder jord og sand eller grus i hullet ved brønden og planer ud med resten af plateauet, så det nu går hele vejen rundt om bassinets kant.

I mellemtiden er fiberdug og folie lagt ud i det kommende bassin. Når folien er godt på plads, markeres stedet, hvor bunddrænet er, med et kryds. Nu skal bunddrænets overdel monteres.

Dan lægger først ringen på, så han kan se, hvor hullet i bunddrænet er. Med en hobbykniv skærer han igennem folien oven på krydset. Han klipper først et hul i folien, og derefter klipper han et tilsvarende hul i fiberdugen nedenunder.

Plastposen, der blev sat på bunddrænet i starten, har tjent sit formål. Der ligger en masse jord ovenpå, som ellers ville være røget ned i bunddrænet. Både jord og plastpose skal naturligvis fjernes. Klip nu hullet lidt større, men endelig ikke så stort, at hele bunddrænet er fri af folien.

Så smører Dan en flydende pakning på bunddrænets kant, som klæber folien fast.Derefter skal ringen sættes fast.Den får ligeledes en streg af den flydende pakning, inden han placerer den oven på bunddrænet.

Nu skal ringen skrues fast til bunddrænet, men fordi folien ligger imellem, kan det være svært at se, hvornår hullerne i ringen er ud for hullerne i bunddrænet.Men det har Dan løst på forhånd. Inden bunddrænet blev placeret i bassinet, monterede han nemlig bunddræn og ring med et par skruer og mærkede begge dele tydeligt af med et par streger på både ringen og bunddrænets inderside.

Nu hvor folien dækker for bunddrænet, kan han stadig se de to streger på indersiden. Han ved, at når han placerer dem oven over hinanden, vil skruehullerne tilsvarende passe. Han kan derfor nu skrue alle skruerne i uden at bekymre sig om at skrue ved siden af eller lave unødvendige huller i folien.

Så er det blot at sætte bunddrænets øverste del på, og så er det færdigt. Nu kan bassinet fyldes op med vand. Takket være den skydeventil, som Dan har installeret i bunden af brønden, løber der ikke vand i det endnu.

Her skal Dan nemlig først lave gennemføringer til de to pumper, der skal være i pumpebrønden. Den ene pumpe skal sende vand til et vandløb, som Dan vil anlægge i den modsatte ende af haven.

Slangen, som forsyner vandløbet, er gravet ned med et lille fald imod brønden, så når pumpen slukkes til vinter, løber vandet tilbage i brønden og fryser ikke til inde i slangen.Den anden pumpe skal sende vand ind til bassinets filter, som Dan har gemt bag træerne.

Her vil vandet blive renset, før det sendes tilbage til bassinet igen. Der, hvor vandet skal pumpes ud igen, når det er renset, laver Dan en skjult gennemføring igennem både fiberdugen og folien.

Han gemmer udløbet imellem nogle af de sten, der i mellemtiden er blevet placeret langs bassinets kant. Nogle dage senere er begge pumper installeret og forsyner både det nyanlagte vandløb og filteret og skaber dermed cirkulation i vandet, samtidig med at det renser vandet i bassinet.