De langbenede fugle lander nemlig aldrig direkte i vandet den første gang, de kommer til et nyt vandhul. De lander i stedet på jorden og går ud i vandet. Så det gælder om at udforme bassinets kanter, så hejren ikke kan nå dine fisk.

Et område med omkring 10 centimeters vand er optimalt for en fiskehejre. Derfor vil hejren typisk finde vej til dit bassin gennem sådan et lavvandet område.Men sørger du fx for, at kanterne af dit bassin består af sten, der er hævet mindst 10-15 centimeter over vandspejlet, og der samtidig er en god dybde lige ud for stenkanten, kan fiskehejren ikke bevæge sig ned i vandet.

Fiskehejrens knæ er ikke bøjelige, så den vil heller ikke kunne nå vandet fra stenen. Der findes dog også andre måder, du kan sikre dit bassin på. Fx kan du spænde en snor rundt om bassinet. Det kræver selvfølgelig, at du banker nogle pæle i jorden langs med bassinkanten.

Gerne med cirka halvanden meters mellemrum.Derefter kan du spænde en tynd, men kraftig fiskesnøre ud imellem pælene. Placér snoren i ca. 20 centimeters højde.Nu har du lavet en snubletråd for hejrerne.

Hejrens syn er velegnet til at opfange bevægelser, men en tynd og stationær snor som denne vil den ikke kunne få øje på. Derfor vil den få sig noget af en forskrækkelse, når den støder på den.

Når en hejre først er blevet skræmt væk fra dit bassin, er det mindre sandsynligt, at den pågældende fugl vil vende tilbage igen. Da fiskehejrerne er overvintrende fugle i store dele af Skandinavien, skal snoren være etableret omkring bassinet året rundt.

Derfor vil Dan lede efter nogle andre pæle, som falder bedre i ét med bassinets omgivelser, men indtil videre er disse pæle udmærkede til at holde bassinet fra at blive et stort tagselvbord for de sultne hejrer.