Ellers risikerer de, at plateauet styrter sammen under stenenes vægt, og det ville betyde en masse ekstra arbejde. Da det er tungt og farligt at arbejde med sten, bruger anlægsgartnerne en maskine til hjælp. Den første sten løftes op og køres over til bassinet.

Til de tungere sten er det en god ide at tage et stykke overskydende folie og lægge under stenen, så der er et ekstra lag af beskyttelse, når du placerer dem på plateauet.Den første sten sænkes lige så stille på plads og placeres i hjørnet.

Et par andre store sten følger hurtigt efter, og imellem de store sten placeres en række mindre sten, som former et kommende sumpbed. Ud over sumpbede laver gartnerne for variationens skyld områder udelukkende med små pigsten som her.

Arbejdet med stenene er hårdt og tidskrævende, men tager man sig tid til at placere hver enkelt sten, bliver resultatet i sidste ende alle besværlighederne værd. Når alle stenene er på plads, klipper anlægsgartnerne en del af den overskydende folie og dug af hele vejen rundt om bassinet for at få et bedre overblik.

Nu er det tid til at lave sumpbedene rundt om bassinets kant. For at holde jorden i bedet fugtig, men samtidig undgå, at der kommer jord ud i vandet, klipper anlægsgartneren først et stykke fiberdug af og placerer det i sumpbedet.

Han sørger for, at fiberdugen skubbes godt ind imellem stenene, og inden længe er det tydeligt, at vandet kan trænge igennem. Nu skal den specielle bassinjord blot fyldes i bedet og presses let ind i de forskellige kroge og hjørner.

Jorden består primært af langtrevlet spagnum, sand og ishavsler. Almindelig havejord vil gøre vandet sort og grumset. Og havejord indeholder desuden meget gødning, som vil få alger til at vokse meget hurtigt.

Anlægsgartnerne fylder på samme måde bedene op hele vejen rundt om bassinet. Derefter er tiden kommet til at afslutte den kant af bedet, der vender mod haven.Anlægsgartneren folder først dugen ned i bedet, så den ikke ligger ind over kanten. Hvis den gør det, kan dugen lede vand ud af bassinet.

Når dugen er foldet ned, lægger han sten ovenpå langs bedets kant. Da jorden er meget blød, er anlægsgartneren forsigtig med ikke at presse for hårdt på stenene, mens han lægger dem på plads. Folien og dugen fra bassinet skal nu foldes ned på samme måde.

Det kan være nødvendigt at fjerne lidt jord for at få plads til begge dele. Efterfølgende lægger anlægsgartneren endnu et lag sten for at skjule folden.Mindre sten dækker de steder, hvor folien stadig er synlig oppefra. Anlægsgartnerne fortsætter på samme måde hele vejen rundt om bassinet.

Dugen og folien foldes ned og dækkes til med sten. Enkelte steder ville en ekstra sten gøre kanten lidt for bred, så her fylder gartneren i stedet skærver på. Det samme gør han de steder, hvor folien stadig er synlig imellem stenene.

Til sidst dækkes skærverne til med et lag jord, og nu er bassinets kanter færdige. Tilbage er blot at vente på, at jorden omkring bedet bliver dækket af græs, så bassinet vil falde mere i et med omgivelserne og blive en naturlig del af haven.