Der er især to test af vandet, der er væsentlige at gennemføre. Det drejer sig om at måle henholdsvis pH- og nitrit-værdien. Til det formål har Dan købt disse to test-kits med opløselige tabletter foruden to reagensglas og en steril beholder.

Fyld først beholderen op med vand fra dit bassin.Hæld derefter 10 ml af vandet i reagensglasset, og tag en af test-pillerne ud af indpakningen.Pillen skal nu opløses i vandet. Den proces hjælpes bedst på vej ved at ryste reagensglasset i et par minutter.

I takt med at pillen opløses, vil vandet blive farvet. Denne farve kan du nu sammenligne med farverne på det medfølgende diagram. Så kan du se, hvilken pH-værdi dit vand har. PH-skalaen går fra 0 til 14. Den ideelle pH-værdi er omkring 7 til 8. Altså cirka midt på skalaen.

Vandet må dog godt være lidt under eller, som her, lidt over midten. Det er stadig inden for de acceptable værdier. Hvis værdien derimod er for lav eller for høj, er vandet henholdsvis for surt eller for basisk og derfor uegnet til fisk og planter.

Små svingninger i pH-værdien kan du behandle enten med kalk, som er basisk, eller syre, som er surt.Men bliver dit vand orange eller mørkeblåt, som på de to yderste prøver her, er det værd at overveje at udskifte alt vandet i bassinet.

Fremgangsmåden for nitrit-testen er den samme som før. Her tager det dog lidt længere tid, før vandet tager farve. Men i dette tilfælde er det dog bedst, hvis vandet slet ingen farve får.Så er nitritværdien nemlig under 0,10, og det skal den helst være, hvis du har fisk i dit bassin.

Nitrit er nemlig dødelig for fisk og skal helst holdes på så lav en værdi som muligt. Du kan holde en lav nitritværdi ved hjælp af et filter i bassinet. Filteret omdanner nemlig nitrittet til nitrat.

Det er mindre skadeligt for fisk, og samtidig er det nærende for bassinets planter. Er nitrit-værdien i dit bassin for høj, bør du udskifte en del af vandet, sørge for god iltning og tilføre nogle såkaldte mikroorganismer, som kan anskaffes hos planteskoler, der beskæftiger sig med vand i haven.

Ved hjælp af disse test-kits kan du altså hurtigt og let se, om planterne og fiskene i dit bassin har gode leveforhold.