Det er derfor oplagt at etablere et springvand eller et vandløb i forbindelse med dit havebassin. Her ved Dans bassin skal der således anlægges et vandløb i den ene ende med udspring lidt længere oppe i haven, hvor terrænet er lidt hævet.

Anlægsgartneren er i gang med at grave en rende, hvor vandløbet skal gå. Renden kan måske synes lidt bred, men eftersom der skal lægges sten i vandløbet, er den passende til den bredde, som Dan ønsker, det færdige vandløb skal have.

På samme måde som med selve bassinet skal der derefter lægges fiberdug ud til at beskytte folien, der skal lægges på senere. Den nye fiberdug overlappes let med bassinets dug. Det er dog en lidt anden sag med folien. Den skal nemlig fæstnes tæt med bassinets folie.

Det er meget vigtigt, at overgangen bliver 100 % tæt. Derfor starter Dan og anlægsgartnerne med at lægge nogle skinner under de to foliestykker, der hvor de skal mødes.De to stykker skal nu limes sammen.

LÆS OGSÅ: Støb et flot spejlbassin på en weekend!

Til det formål bruger Dan en såkaldt ”quickprimer”, som han smører på de to flader, der skal fæstnes. Quickprimeren renser folien, og den vil samtidig være med til at klæbe de to stykker sammen. Når den er tørret så meget, at man ikke kan trække tråde af den med fingeren, sætter Dan en speciel dobbeltklæbende tape på.

Denne tape består af uhærdet gummifolie og vil med tiden nærmest ”smelte” de to foliestykker sammen til ét.Når du klipper tapen over, er det smart at sætte et ekstra lille stykke beskyttelsesmembran, der hvor du klipper.

På den måde rører saksen så lidt af klistret som muligt.Tapen får en hurtig omgang med silikonerullen for at sikre maksimal kontakt imellem tape og folie. Nu vippes det andet stykke lige så forsigtigt over og klæbes fast til tapens overside. De lader med vilje et stykke af tapen stikke udenfor.

Tapens beskyttelsesmembran skal nemlig fjernes, så den dobbeltklæbende tape klistrer på begge sider. Dan vipper en smule af folien op og får fat i membranens inderste hjørne. Det trækker han lidt ud. Nu lægges folien på plads igen, og membranen kan hives ud hele vejen ned.

De to stykker er nu limet sammen, og folien til vandløbet kan lægges ud. Ligesom med bassinets bund er det vigtigt, at der ikke kommer for store folder.Oven på folien lægger anlægsgartnerne nu en såkaldt kantmåtte af nylon.

Senere skal der nemlig fyldes skærver i vandløbet, og takket være denne måttes ru overflade vil skærverne ikke blive skyllet med ned i bassinet, når der tændes for pumpen, og vandet kommer brusende.Vandløbet fyldes derefter op med sten, og selve vandets forløb skabes.

Da der endnu ikke er løbet vand igennem, har anlægsgartnerne blot forsøgt at forudse, hvordan vandet vil bevæge sig ned imellem stenene.Men inden de kan teste vandløbet, klipper Dan et hul i folien ved vandløbets start og laver en gennemføring af slangen, der skal forsyne vandløbet med vand.

Denne gennemføring skjules efterfølgende med sten.Så tænder han for pumpen, og vandet begynder at risle ned igennem vandløbet. Det er nu, at du kan vurdere, om vandet løber, som det skal, og om nogle sten måske skal placeres anderledes.

Både Dan og gartnerne er godt tilfredse med vandløbets form og fylder nu de små skærver i vandløbet hele vejen ned til bassinet.Så tænder de for pumpen endnu en gang, og vandet får lov at løbe hen over skærverne.

Det kan desværre ikke undgås, at vandet bliver en smule grumset på vejen, da de mange skærver godt kan være lidt beskidte. Men inden længe er vandet blevet klart, og du kan nu lave de sidste små rettelser. Her løber vandet for eksempel ikke ud over stenen for enden af vandløbet.

Anlægsgartneren rykker lidt rundt på nogle af skærverne, og inden længe skyller vandet flot ud over stenen, og vandløbet er i princippet færdigt. Nu er der blot tilbage at klippe overskydende folie af, folde det ned og dække det med skærver og jord på samme måde, som gartnerne gjorde med bassinets kanter.

Når det er gjort, er det bare at tænde for pumpen og nyde synet og lyden af det rislende vand i det nye vandløb.