Når han har målt facadebredden op, er det bare om at skære klinkbrædderne til. Et klinkbræt er skråtskåret og med et indhak i den brede side, hvor brættet skal overlappe det foregående bræt. I dette tilfælde har vi valgt klinkbrædder af 25 x 125 mm lærketræ. Bemærk, at de 125 mm er den bredde, brættet dækker, når beklædningen sættes op. De 25 mm er den tykkelse, brættet har på det tykkeste sted.

Start med at markere, hvor det øverste bræt skal placeres. Marker derefter, hvor de efterfølgende brædder skal sidde. I bunden benyttes et vaterpas til at slå en lige streg, så han er sikker på, at det første bræt er helt vandret. Afhængigt af facadens størrelse kan det være nødvendigt at korte det første bræt i bunden, så du slutter med et helt bræt i toppen. Med en enkelt skrue monteres det første bræt på midten, selvfølgelig med den tynde ende opad.

Inden de næste skruer skrues i, vages atter ud, så man stadig er sikker på, at brættet er vandret. Selv den mindste skævhed her vil få nogle kedelige følger, når man når toppen.

På det næste bræt mærker håndværkeren op, hvor skruerne skal sidde. Skruerne må nemlig ikke gå igennem den tynde kant, så for at undgå det markerer han et punkt, der er mindst 3 centimeter inde. Og det samme mål afsætter han fra kanten.Nu kan bræt nummer to placeres oven på det første, og skruen skrues i. Bemærk, at skruen ikke sidder i det tynde træ og heller ikke går igennem brættet nedenunder. Derved presses det underste bræt på plads, men kan stadig bevæge sig en smule, som træ næsten altid gør.

At beklæde en facade med klinkbrædder er nemt og hurtigt, når det første bræt er monteret. Der skal kun en enkelt skrue igennem brættet og ind i den bagvedliggende lægte. Skruerne skal være mindst dobbelt så lange, som klinkbrædderne er tykke. Det vil i dette tilfælde sige mindst 50 mm.

Når beklædningen er nået op i højden, skal den adskilles fra loftgavlen med et vandbræt eller en vandnæse. Forskellen på et vandbræt og en vandnæse er, at vandnæsen har en rille – en næse – yderst, så vandet ikke kan løbe baglæns. Et vandbræt har ingen næse og monteres derfor med et lille fald, så vandet kan løbe af.

Vandnæsen her monteres med en enkelt skrue i hver enkelt bagvedliggende lægte. Bemærk, at der skal være en smule luft mellem vandnæsen og loftgavlen, så beklædningen ikke rådner på grund af manglende luftcirkulation.