Skadet puds skal hugges helt væk, hvis du skal reparere det. Ofte er pudslaget løst på et større område, end man umiddelbart kan se, men det afslører sig med en hul lyd, hvis du banker let på det. Fjern al den puds, der ikke lyder fast, med mejselsiden af en murhammer.

Medmindre der er tale om tyndpuds, hvor stenene anes igennem, er puds altid opbygget af mindst to lag. Et udkast, som er grovere og har højere styrke, og yderst et svagere, mere finkornet lag. Sådan skal reparationen også laves, hvis den skal holde godt.

FJERN DEN LØSE PUDS:

1. Lyt dig til, hvor stor skaden er

Bank let på pudslaget med hammerskaftet rundt om den synlige skade, hvor pudsen er revnet eller faldet ned. Al puds, som har en hul lyd, skal fjernes helt.

2. Hug den skadede puds bort

med kraftige slag af murhammerens mejsel. Læg en plade ud neden for reparationsstedet, så bliver det lettere at erne affaldet og senere at samle frisk mørtel op til genbrug.

3. Gør området rent

Børst det med en tør kost først. Brug derpå murkosten med vand på, så alt det fine støv fjernes eller bindes. Det er afgørende for, at det første lag mørtel – udkastet – hæfter ordentligt.

REPARER SKADEN:

1. Bland første lag mørtel (udkastet)

Her bruger vi cement, murergrus 0-4 og strandmørtel i forholdet 1: 2 : 6. Det blandes og tilsættes vand, til konsistensen er som tynd vælling, der knap kan hænge på skeen.

2. Kast mørtlen på

På det stadig let fugtige område kaster du den tynde og lidt grove mørtel på i små klatter. Svirp hurtigt med skeen, som var den en ketsjer, og fortsæt, til hele området er dækket.

3. Skrab de højeste toppe væk

når udkastet begynder at blive fast. Det skal ikke glattes, men forblive ru i overfladen.

4. Fortsæt næste dagmed slutpuds

Udkastet har sat sig, og nu kan en strandmørtel med cement i forholdet 9 : 1 trækkes på med stålbræt eller ske.

5. Nu skal reparationen filtses

Når mørtlen har hvilet lidt, kan den filtses i roterende bevægelser med et skumforet bræt, indtil overfladen er helt fin.

6. Fjern de sidste korn

Med en blød kost eller stor pensel kan løse korn fejes bort. Skyg for direkte sol et par dage. Hvis mørtel tørrer for hurtigt, mister den sin styrke og revner hurtigt, og så er det forfra.