Udnyt førstesalen - og få meget mere plads

Har du har et uudnyttet loftsrum, og mangler plads, et det et oplagt sted at finde ekstra kvadratmeter. Der er mange brugsmuligheder, selvom væggene er skrå.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 uger
Pris
25.000 kroner

Selvom der udelukkende er skråvægge, er der mange kvadratmeter at hente på et uudnyttet loft.

Intro

Det er et større projekt at forvandle et uudnyttet loftsrum til et lækkert opholdsrum. Her får du vejledning om, hvilke krav der er til tagkonstruktionen, for at drømmen kan gå i opfyldelse.

Det er også vigtigt, at du tænker lyskilder i det nye rum ind fra starten. Kan du klare dig med elektrisk lys, eller ønsker du fx nye skråvinduer i taget? Du skal også sørge for god ventilation bag isoleringen, så du ikke får problemer med fugt.

Vi viser dig, hvordan du griber det hele an, så du får et flot, anvendeligt rum med glatte vægge.

Du får udførlige trin for trin-vejledninger om:

 • isolering af taget
 • montering af dampspærre
 • bygning af træskelet til gipsplader
 • opsætning af gipsplader
 • slibning og spartling af vægge

Du får også en liste over de materialer, der er brugt.

Selvom der udelukkende er skråvægge, er der stadig mange kvadratmeter at hente på et uudnyttet loft.

Mange drømmer om mere plads, og nogle gange skal du tænke kreativt eller arbejde lidt på sagen, for at drømmen kan gå i opfyldelse.

Familien fandt den ekstra plads på loftet, hvor et knap 20 kvadratmeter stort rum stod næsten tomt. Rummet under taget var dog uisoleret, så det skulle der ændres på, for at det kan bruges året rundt.

Tagkonstruktionen på dit hus er afgørende for, hvor let det er at inddrage et loftsrum til mere aktiv brug. Hvis der skal ændres på konstruktionen, fx hvis du har gitterspær, bør du først kontakte en ekspert. Det kan også være nødvendigt, hvis du skal lave hul i taget til nye vinduer.

Disse grundlæggende ting, der har betydning for tagkonstruktionen, skal du selvfølgelig have styr på, inden du går i gang, evt. med eksperthjælp.

Til gengæld er det arbejde, der følger efter med isolering, dampspærre, gipsplader osv., lettere at gå i gang med for de fleste med gør det selv-erfaring.

Vejledning

01
Isolér taget 9 Trin

For at du kan tage et uudnyttet loftsrum i brug som et ekstra værelse, er det vigtigt, at taget bliver isoleret. Ellers vil der være for koldt om vinteren og for varmt om sommeren.

Taget isoleres med batts, der skæres til, så de kan presses på plads mellem spærene. Derfor skal de være en smule for brede, så de sidder godt fast. Sørg for, at isoleringen kommer rundt om forskellige installationer og lukker godt til på hele tagfladen, så der ikke opstår kuldebroer - altså steder, der er koldere end andre, fordi der ikke er isoleret.

1

Mål afstanden mellem spærene. Du har brug for det præcise mål, når du skal skære isoleringsbatts til, så de kan sidde fast mellem spærene.

2

Isoleringen skæres til, så stykkerne er 2 cm bredere end den reelle afstand. Når isoleringsstykker er lidt for brede, bliver de siddende i spænd mellem spærene. Brug en lang kniv, fx en særlig kniv til isolering.

3

Sørg for, at installationer går fri af isoleringen, fx elinstallationer. Sørg samtidig for, at isoleringen lukker så tæt som muligt omkring installationerne, så der ikke opstår kuldebroer her.

4

Sæt isoleringsstykkerne fast mellem spærene. Husk at bruge handsker, luftværn og beskyttelsesdragt, når du arbejder med isolering, så du beskytter din hud og dine luftveje. Det kommer hurtigt til at klø og kradse, hvis du ikke gør!

5

Der kan være lidt tilpasningsarbejde, hvis tagkonstruktionen ikke er helt regelmæssig. Så må du sætte mindre stykker fast, så isoleringen slutter så tæt som muligt over det hele.

6

Isolér også i kip, over den øverste loftsbjælke. Det kan være svært at komme til, men det er vigtigt, at du også får isoleringen på plads deroppe.

7

Skær evt. isoleringen til langs en skinne eller et lige bræt. Det kan især være en hjælp, hvis du skal skære et smalt stykke, at der er noget at støtte den lange kniv opad.

8

Sæt smalle stykker isolering op i siderne, så hele tagfladen er tæt lukket med isolering. Det er vigtigt, da der ellers kan opstå kuldebroer.

God ventilation hindrer fugtskader

Det er vigtigt, at du sørger for god ventilation bag ved den isolering, du sætter op. Hvis der ikke er ventilation, risikerer du, at der samler sig fugt, der kan føre til alvorlige skader med råd i tagkonstruktionen.

Hvor meget ventilation der skal være, afhænger af, hvilken type tag og tagkonstruktion du har. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte en ekspert, fx en tømrer eller arkitekt. Han vil kunne rådgive dig, så du vælger den rigtige løsning.

Her er et eksempel på, hvordan der er lavet ventilation mellem tag og undertag bag det tykke lag isolering.

02
Sæt dampspærre op 7 Trin

Når du har isoleret under taget, skal der sættes dampspærre op. Det er vigtigt, at den lukker helt tæt, så du ikke får problemer med fugt eller råd i konstruktionen.

Dampspærren sættes op i lange baner med overlap, så den lukker tæt. Den fastgøres til den underliggende trækonstruktion med klammer - det er både hurtigt og effektivt.

Langs muren for enden af rummet skal du give en gang primer, så det særlige klæbebånd til dampspærren hæfter ordentligt her.

LÆS MERE: Guide til dampspærre

1

Skær dampspærren til i lange baner, der kan dække tagfladen fra kip til gulv. Pas på, du ikke ødelægger dampspærren, når du ruller den ud. Du kan nemt skære den til med en hobbykniv eller en saks.

2

Dampspærren fastgøres med hæfteklammer til tagkonstruktionen. Start foroven, og bevæg dig nedefter. Hæfteklammerne placeres med en afstand på ca. 20 cm.

3

Lav overlap på dampspærren på 10 cm ved alle samlinger. Det er med til at sikre, at den bliver helt tæt. Her er afstanden på overlappet markeret med en streg på dampspærren.

4

Samlingen lukkes helt til med en særlig tape. Til denne type dampspærre findes der to typer tape - en til samlinger midt på fladen og en til afslutninger ude ved kanterne.

5

Den pudsede væg primes, så det afsluttende klæbebånd bedre kan hæfte på det porøse underlag. Primeren smøres på langs kanten og ca. 10 cm ind på væggen. Lad den så tørre ca. 2-3 timer.

6

Det afsluttende klæbebånd sættes fast langs kanten på væggen. Det beskyttende papir på bagsiden af klæbebåndet fjernes undervejs, så det er lettere at styre og ikke klæber sig fast til alt muligt.

7

Der er sat dampspærre op på de store flader. Nu mangler kun fastgørelse ved vinduerne, men det er lettere at gøre, når de tværgående lister til gipspladerne er sat op. Dampspærren er skåret til på overmål under vinduerne, så det kan nå op på den skrå kant også.

03
Byg et skelet til gipsplader 6 Trin

Uden på dampspærren monteres tværgående lister, som gipspladerne kan fastgøres til. Der skal kun sættes ét lag gips op. Derfor skal listerne sidde forholdsvis tæt med 20 cm imellem, så gipspladerne kommer til at sidde plant.

Listerne skæres til med en kap-/ geringssav, der også kan lave skrå snit. Det har du brug for, når listerne, som skal sidde på tværs mellem de skrå tagflader, skal skæres til i enderne, så loftet har et vandret stykke foroven. Det giver en pæn afslutning, og du undgår, at væggen går helt op i kip.

1

Mål op til de tværgående lister. Nederst på væggen skal være et lodret stykke på 40 cm, så den skrå væg først starter her. Det vil sige, at den nederste tværgående liste skal placeres 40 cm fra gulvet.

2

Listerne monteres med en afstand på 20 cm. Hvis du laver et afstandsstykke, kan du blot holde det op, når listen skrues fast. Det er hurtigere end at skulle tjekke med tommestokken hele tiden.

3

Listerne skal sidde helt lige, så din gipsvæg bliver plan. Derfor skal du løbende tjekke alle lister med et langt vaterpas eller en retskinne og rette dem ind, hvis det er nødvendigt.

4

Fastgør listerne med skruer. Sørg for, at listerne sidder helt lige. Holder du en ret-skinne eller et vaterpas op, imens du skruer, kan du se, præcis hvor langt skruerne skal i, og om der skal justeres på nogle af dem.

5

Sav loftslister til med skrå snit i enderne, så de kan placeres mellem de to skrå flader. Dermed får du et lille stykke med vandret loft foroven - det er pænt, og du undgår, at væggen går op i en spids vinkel i kip.

6

Tjek den skrå flade på tværs af listerne med et langt vaterpas. Listerne skal danne en plan flade. Listerne rettes til ved at justere skruerne, der enten skrues længere i eller ud, hvis det er nødvendigt.

04
Montér gipsplader 12 Trin

Når du skal i gang med at sætte gips op, er det en god idé at starte med de steder, hvor der er tilpasningsarbejde. Så får du overstået det, der kan være lidt bøvlet, og har kun det lettere arbejde tilbage på de regulære flader.

Normalt bør du sætte to lag gipsplader op. Her kan vi nøjes med et lag vådrumsgips, der er langt stærkere end almindelige gipsplader. Det sparer plads i rummet og kan lade sig gøre, da tagkonstruktionen her er meget stabil. Gipspladerne sættes op i forbandt. Når du forskyder samlingerne, bliver resultatet både pænere og stærkere.

1

Mål op til gipspladerne ved vinduet. Her er nogle indhak, der skal tages højde for. Det er smart at starte her, hvor der er meget tilpasning, og vente med de mere regulære flader til sidst.

2

Sav gipspladen under vinduet til. Hakket mellem de to vinduer saves let med en stiksav. Snittet skæres evt. rent med en hobbykniv, hvis det er for flosset.

3

Skru pladen under vinduet fast, når du har fået tilpasset vinduets rammer. Den fastgøres med gipsskruer til de tværgående lister. Pladen skæres først til på længden, når den underliggende væg er lavet.

4

Gipsskruerne må ikke skrues for hårdt i. Det er vigtigt, at de ikke bryder kartonover­ fladen. Brug evt. et dybdestop på skruema­ skinen, så du er sikker på, at skruerne ikke kommer for langt i, men sidder perfekt.

5

Skær en gipsplade til i lysningen, så du kan få lukket af ud mod vinduerne. Ofte vil det kræve lidt tilpasning i flere omgange at få pladen rettet ordentligt til. Gør den fast til listerne med gipsskruer rundt i kanten.

6

Gipspladerne skæres let til efter en lille retskinne beregnet til gips. Kør med en skarp hobbykniv langs skinnen, så karton­ overfladen bliver skåret igennem.

7

Gipspladen brækkes over, når kartonover­ fladen er skåret igennem. Du tager blot et fast greb i den overskydende gipsplade og brækker den nedad.

8

Skær kartonen over på bagsiden af gips­ pladen, så du kan fjerne det overskydende stykke gips.

9

Skruerne sættes i på en lige linje fra den ene side hen imod den anden. Du skal ikke først sætte skruer i pladens hjørner og derefter rundt langs kanterne. Så er der risiko for, at pladen ikke slutter helt så tæt, som når du sætter skruerne på en linje ad gangen.

10

Pladerne sættes op forskudt for hinanden, så du undgår krydssamlinger. Det giver både det pæneste og stærkeste resultat.

11

Den sidste række plader ved væggen sættes op, når du har målt op og skåret til. Afstanden mellem skruerne er her ca. 10 cm, fordi gipsvæggen kun er etlags. I en tolags er afstanden typisk ca. 20 cm.

12

Skær gipspladerne til til sidst. Det er lettere at lave pladerne lidt på overmål, fx ved vinduet. Lad bare pladerne stikke lidt ud, og skær dem så til, når pladerne, der støder op til, er sat op. Det giver en flot finish.

05
Byg gavlsiden 3 Trin

Der skal også laves en gipsvæg med isolering ved den pudsede endevæg. Her bygges der et stålskelet, som ikke vejer så meget. Det er en fordel, da stålprofilerne skal monteres til de nye gipsvægge i siderne.

Stålprofilerne isoleres på bagsiden, inden de monteres. Det giver en god lydisolering af det nye rum.

Når du skal lave en ny væg i forlængelse af en eksisterende væg, er det vigtigt, at du får lavet en pæn overgang. Pænest bliver det, hvis væggene flugter, så overgangen slet ikke kan ses, når du er færdig med efterbehandlingen.

1

Tilpas stålprofiler til endevæggen, hvor der skal bygges et skelet, så der også kan isoleres og sættes gipsplader op her. På undersiden sættes isolerende skummateriale fast. Det giver en god lydisolering.

2

Sæt stålprofilerne fast ved endevæggen. Her fastgøres de til en kraftig rem forneden med skruer. På de skrå flader monteres profilerne til gipsvæggens bagvedliggende trælister.

3

Lav en prøveopstilling ved overgangen mellem den eksisterende væg ved trappeopgangen og den nye gipsvæg. Det bliver mest harmonisk, hvis den nye væg kommer til at flugte med den eksisterende.

06
Spartl, og slib 8 Trin

For at få en gipsvæg helt jævn og pæn skal skruehuller og samlinger spartles. Det skal som regel gøres i flere omgange for at få det optimale resultat. Efter hver omgang spartling skal væggene slibes. Det kan du gøre med en stor excentersliber og evt. en girafsliber, som har et langt skaft, så du kan nå op til loftet uden at skulle stå på noget.

Er der udadgående hjørner på din nye gipsvæg, er det oplagt at beskytte dem med armerede gipshjørner, så du undgår hak i hjørnerne.

1

Skruehuller og samlinger spartles med gipsspartel, når samlingerne er armeret. Til samlinger bruges et stålbræt, til skruehuller er det bedst med en mindre spartel. Påfør spartelmassen så jævnt som muligt.

2

Put spartelmasse på hjørnerne, så du kan forstærke dem med armerede gipshjørner. Du behøver ikke tænke så meget over, hvor pænt det bliver - bare put godt med spartelmasse på. Du retter det pænt af senere.

3

Klip de armerede gipshjørner til, så de passer på de hjørner, du gerne vil beskytte. Hvis gipshjørner ikke er beskyttet, kan der meget let komme mærker selv efter små stød. Så det er en god investering!

4

De armerede gipshjørner sættes fast. Pres dem godt ned i spartelmassen, så massen pibler ud gennem de små huller i de armerede gipshjørner.

5

Hjørnet spartles op, så hullerne i metalskinnen bliver fyldt op og jævnet ud. Ud over at beskytte hjørnerne giver metalskinnerne også en flot finish, da hjørnerne kommer til at stå knivskarpe.

6

Slib væggene, når spartelmassen er tør, typisk efter et døgns tid. Til store flader som her er det klart en fordel med en sliber af en vis størrelse. Brug evt. en girafsliber, og husk beskyttelsesudstyr!

7

Gå væggen efter med spartelmasse. Du får som regel det bedste resultat, hvis du spartler væggen i to omgange. Slib bagefter, og så er du klar til slutbehandlingen. Her skal der sættes filt op.

8

Så er det hårdeste arbejde overstået - og en øl må være på sin plads, inden vi skal i gang med den sidste del. Her skal filt på væggene, der skal males hvide.

Materialer

 • Isoleringsbatts, 200 mm
 • Dampspærre + tape
 • Lister, 21 x 45 mm
 • Træskruer, 4 x 60 mm
 • Gipsskruer, 3,9 x 45 mm
 • Vådrumsgipsplader, 12,5 mm
 • Spartelmasse
 • Grunder
 • Armerede gipshjørner

Tidsforbrug

3-4 uger.

Pris

Ca. 25.000 kr. ekskl. vinduer

Sværhedsgrad

Et omfattende projekt, som du kun skal kaste dig ud i, hvis du er en erfaren gør det selv’er.

Tegning

Tjek din tagkonstruktion

En forudsætning for, at du overhovedet kan bruge et loftsrum til andet end opbevaring, er, at der er plads nok under taget. Det afhænger i høj grad af, hvilken type tagkonstruktion dit hus har. Har huset fx hanebåndsspær eller manzardspær, vil dit loftsrum allerede være “åbent”, så det er muligt at inddrage rummet uden at ændre på konstruktionen.

Har du derimod gitterspær eller saksespær, er det ikke muligt at bruge rummet, før du har ændret på konstruktionen. Det skal du ikke gøre, før du har konsulteret en ekspert, fx en arkitekt, tømrer eller bygningskonstruktør.

Det kan godt være muligt at inddrage loftsrummet, selvom du fx har gitterspær. Rådfør dig med eksperten, om du fx kan fjerne noget af gitterspæret, hvis der laves forstærkninger på spæret et andet sted. Det er vigtigt at følge ekspertens råd.

Tjek din tagkonstruktion

Video

Deling af gipsplader

Med en skarp hobbykniv går det nemt og hurtigt

Gipsbit sikrer korrekt skruedybde

Forstærkning af gipshjørner

Med slagfaste hjørneprofiler bliver sarte hjørner stærke

Sådan bruger du girafsliberen

I denne video lærer du, hvordan du betjener den den store, effektive slibemaskine til vægge og lofter. Maskinens lange hals gør, at du har stor rækkevidde og derfor kan klare alt arbejdet, mens du står nede på gulvet. Det sparer masser af tid og kræfter, når du skal slibe pudsede vægge og spartlede lofter.

Præcis tilpasning af isolering

Tips & Tricks

Flere muligheder for efterbehandling

Du har flere valgmuligheder, når du skal efterbehandle din nye gipsvæg. Den mest neutrale løsning er at sætte glasfilt op og derefter male. Glasfilt har en meget diskret struktur, så væggen virker glat og harmonisk.

Hvis du godt kan lide, at væggen har mere struktur, kan du vælge glasvæv. Hvis du vælger at sætte enten filt eller glasvæv op, kan det godt svare sig at vælge en, der er grundet. Det sparer dig for noget arbejde, men væggen skal stadig have en gang slutmaling eller to.

Du kan også vælge at sætte tapet op. Så får du virkelig mange farverige og festlige muligheder for vægdekoration, da der findes uendeligt mange forskellige typer tapet. Selvfølgelig også mere enkle, hvis det mere er din stil.

Filt

Glasvæv

Tapet

Smart værktøj til gips

Når du skal sætte mange gipsplader op, vil du have stor glæde af at have specialværktøj til gips - ikke mindst hvis du er alene om arbejdet.

GIPSHØVLEN fjerner nemt de flossede kanter, hvis dine snit er blevet lidt for urene. Den kan også bruges til at skære mindre stykker ud efter langs den lige side. Du har et godt greb på det solide håndtag, så den er let at holde fast, når du skærer gipspladen.

KLEMMEN holder gipspladen fast til listerne, mens du skruer den fast. Supernem at sætte op og flytte rundt. Og uundværlig, hvis du arbejder alene.

ET DYBDESTOP på skruemaskinen er genialt, når du skruer gipsskruer i. Du er nemlig sikker på, at skruerne kommer til at sidde perfekt. Skruerne skal nemlig sidde ret præcist - hverken for langt ude (så de kan ses) eller for langt inde (så de ødelægger kartonoverfladen).

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Loft