Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Dæmp støjen i huset

Print Gem artikel Du skal være logget ind for at gemme artikler

Støj giver stress, så der er god grund til at dæmpe støjen i dit hjem. Du begynder med at bremse lydene udefra, og du fortsætter inden døre med at hindre lydene i at brede sig.

69567_DK_C_14_2010_6_1a.jpg

Et nedhængt loft med lydbøjler kan halvere støjen fra overboen - og tillade dig at skrue musikken dobbelt så højt op uden at få klager ovenfra.

Som hjemmehåndværker må du ofte høre for, at du larmer, det kan ikke være anderledes. Larmen har et formål, ligesom der er mening i, at musikken spiller og vaskemaskinen snurrer. Men når alle lydene kører rundt i hele huset, bliver de til støj af den slags, der trætter os og slider på nerverne. Og her kan du som hjemmehåndværker hurtigt gøre skaden god igen ved at tænke på støjen i alle dine mange projekter hjemme i boligen. Bygger du hegnet rundt om haven med tanke på støj, dæmper det lydene fra vejen og naboen. Når du efterisolerer eller skifter vinduer, holder de rigtige løsninger næsten alle lyde ude af huset. Når du lægger nyt gulv, når du bygger skillevægge eller lofter, ja selv når du stiller møblerne op i et rum, kan du gøre en kæmpe forskel ved at tænke på, hvordan du hindrer lydene i at brede sig og blive til irriterende støj. For støj kan vel bedst defineres som de lyde, der generer os.

De ensformige lyde fra vejen og den stille rumlen fra oliefyret vænner vi os til, larmen fra vores egne maskiner er ikke nær så slem som lydene inde fra naboen, dagens høje lyde er lettere at leve med end nattens små forstyrrelser. Men uanset om vi lægger mærke til støjen, så påvirker den os, og for meget støj giver os stress. Også derfor er der virkelig god grund til at ofre lyden en ekstra tanke og indsats overalt i huset. Og det kræver langtfra altid de helt store ombygninger at mindske støjen inde i huset. Et par meter tætningslister i det gamle vindue kan somme tider gøre lige så stor gavn som en to meter høj støjvold ud mod vejen.

3 veje til at dæmpe støjen

Hvis du vil dæmpe støjen i hjemmet effektivt uden at skulle bygge hele huset om til små lydstudier, er det vigtigt at forstå, hvordan lyden breder sig.

Lyden breder sig lettest gennem luften Når du vil dæmpe støj, begynder du med de lyde, der rejser gennem luften. Det, der kaldes luftbåren støj.

Det skyldes ikke kun, at lydene når vores trommehinder som svingninger i luften - men også at lyden har meget let ved at rejse i luften. Dels fordi luften meget let sættes i svingninger, dels fordi den luftbårne lyd ubesværet og stort set usvækket glider gennem de mindste sprækker og rundt om alle hjørner.

Tæthed er derfor vigtigere end alt andet, når du vil bremse den luftbårne støj. Er tætningslisterne rundt om vinduesrammen slidte, hjælper det mere at skifte lister for en 10’er end at investere mange tusinde kroner i nye lydruder.

Men tæthed uden tyngde er ikke meget værd. En tynd teltdug er lufttæt, men den hindrer ikke lydene fra naboteltet i at brede sig usvækket inde i dit telt. Luftens svingninger sætter bare teltdugen i svingninger, og teltdugen sætter luften bag den i svingninger lige så hurtigt. Lyde breder sig nemlig også gennem faste materialer

Lyden breder sig hurtigst gennem materialer

Hvor lyde bevæger sig gennem faste materialer, taler vi om transmitteret støj. Begrebet dækker især lyde, der skabes direkte på de hårde materialer, og som breder sig meget effektivt: Et slag på et vandrør i kælderen høres højt og klart i hele huset. En hård skohæl på et betongulv banker direkte ned i hovedet på underboen. Klimaanlæggets motorstøj sendes ubarmhjertigt ud til rum overalt i huset af de hårde vægge i kanalerne.

Transmissionsstøjen dæmper du med afbrydelser. Enten ved at bryde de hårde støjsendere med bløde og elastiske materialer eller ved at bryde dem med luft. Det hårde overgulv lægges på et blødt skumlag, ventilationsanlæggets pumpe skilles fra de hårde kanaler med et elastisk mellemstykke.

Heldigvis bremser faste materialer også lyden. Det er jo dem, vi må stoppe den luftbårne støj med. Det kan vi, fordi det kræver en energi at sætte de faste materialer i sving. Jo tungere materialer, jo mere energi. Så mens den tynde teltdug uden at gøre nogen forskel transmitterer den luftbårne støj videre til luften inde i teltet, opfanger en tung betonvæg det meste af lyden, før den transmitteres videre. Og her gælder de samme principper med afbrydelser som ved anden transmitteret lyd. Derfor ender vi fx med en skillevæg med mange lag gips, der holdes adskilt af bløde materialer og luft.

Lyden mangedobles af hårde og glatte flader

Vi kender den store forskel på akustikken i et tomt rum og samme rum med møbler. I tomme rum kaster de glatte flader lydene frem og tilbage, og hver gang rammer lyden øret.

Møbler og gardiner dæmper effektivt den rungende akustik. Reoler og billeder bryder væggenes glatte flader, tæpper skjuler de glatte gulve, møblernes kanter og bløde polstringer suger lydene til sig eller spreder dem.

Bløde, brudte overflader er midlet, når du bygger, men hjemme er det sjældent afgørende. Kun i moderne, næsten tomme hjem med hårde glaspartier og klinkegulve er der grund til at overveje et loft med rillede gipsplader, som vi kender dem fra store kontorlandskaber.

Støj fra vejen: Tæt og tung skærm lukker af mod vejen

Støjen fra biler, legepladser, naboer og vindmøller kan du skrue ned for, allerede før den når ind i din have. Et tæt og gerne tungt hegn giver en stille have og mindre støj i huset.

Et tæt plankeværk, der lukker tæt ned mod jorden, tager det meste af støjen fra vejen. Der skal ikke så meget til: En en på to-beklædning er nok til at fange meget af den luftbårne støj. Hegnet lukkes af mod jorden; for at det ikke skal rådne, gør du det med fx eternit plader.

Og hegnet gøres hurtigt mere effektivt. Et tilsvarende lag af brædder på den anden side er oplagt, og mineraluld i mellemrummet gør skærmen rigtig effektiv.

Skal støjskærmen have endnu større effekt, kan du gøre den så tung, at lyden ikke sætter den i svingninger. Så taler vi om en havemur af tegl eller beton.

Skærmen bør være så høj og bred, at den dækker for direkte lyd - som hvis den skyggede for lys. Og for at hindre, at muren reflekterer lyden, og at vinden slår ned bag den i stedet for at blive bremset, bør den være ujævn og gerne skjult bag planter.

Støj gennem ydermure: Huller i ydermuren lukkes med ny væg

Husets ydermur er i sig selv normalt et godt værn mod støjen udefra, hvor de svage punkter er vinduer og døre. Men støjen kan finde vej gennem de mindste sprækker, og den bedste kur mod sprækkerne er en indervæg.

Ydermuren er sjældent den bygningsdel, der for alvor slipper støjen ind i huset. Tunge stenvægge, kraftige planker, tykke lag af isolering og gipsplader fanger langt det meste støj.

Men har du problemer, så er det igen utæthederne, du går efter i første omgang. Kig samlingerne efter ved vinduer og døre, om rør og ledninger, og hvor væggen møder taget og soklen. De første kan du ofte tætne, samlinger mellem væg og loft eller gulv er det sværere at lukke effektivt - men er du heldig, kommer du måske langt ved at tætne omkring gipsplader på indersiden.

Og husk ventilerne til frisk luft. Dem er der jo brug for, men du kan udskifte med modeller, der slipper luften igennem, men stopper de uønskede lyde.

Er støj fra ydervæggen stadig et problem, skruer du ned for lyden - og op for varmen - med en indvendig forsatsvæg. Den bygges ikke helt op til muren, men står i sit skelet fæstet i loft og gulv. Kommer støjen gennem taget, isoleres op mod loftet for at dæmpe støjen.

Støj gennem vinduer/døre: Nye tætningslister tager det meste

Kig efter tætningslisten på det gamle vindue, før du køber dig fattig i nye vinduer og døre.

Langt det meste støj udefra kommer ind gennem og døre. Det er lettere at sætte en glasrude i svingninger end at få tunge mursten til at bringe lyden videre.

Heldigvis fjernes det meste støj udefra ofte rørende simpelt med tætningslister. Nye lister om døre og vinduer hjælper gerne mere end lyd ruder og lyddøre for mange tusinde kroner.

To lag glas dæmper lyden langt bedre end et lag, så har du et vindue med enkeltglas, gør en forsatsrude en stor forskel. Gør du forsats ruden lidt tykkere end den gamle rude, er det meget svært for lydbølgerne at få de to ruder til at svinge i takt, og så fanger vinduet rigtig meget af støjen.

Støj gennem indervæg: tunge indervægge tager lyden fra naborummet

Tætte døre og tunge vægge fanger langt det meste støj fra naborummene, men pas på, at gulvet ikke snyder.

Skillevæggen kan bygges med et skelet til hver side, så søjlerne ikke sender lyden fra den ene side til den anden. Ved at skyde dem ind i hinanden undgår du at bygge en væg i dobbelt tykkelse.

Også ved indvendige vægge og døre går du først efter utætheder, når du vil lukke støj ude (eller inde). Hjælper det ikke nok, har du masser af gode muligheder tilbage.

Begynd med dørene. Selv den mest avancerede lydvæg er uden betydning, hvis døren er utæt. Du kan investere i dyre, tunge døre, der fanger lyden bedre, men lyden finder især vej mellem dør og karm. Derfor er tætningslister guld værd, og har døren ikke dørtrin, må du sætte et trin i. Selv nøglehullet propper du til.

Ofte kræver ventilationen af huset, at der føres luft gennem dørene, og det må du tage højde for på anden vis, fx med lydtætte ventiler.

Ved væggene ser du også først efter utætheder. Typisk finder du dem rundt om rør og kontakter, men der kan også være revner ved gulv og loft.

En indervæg af sten vil normalt fange støj nok i sig selv, men den kan ligesom en let skillevæg suppleres med en forsatsvæg bygget efter samme principper som ved ydermuren: Skelettet stilles frit af den gamle væg og fyldes kun delvist med mineraluld, første lag gips lukkes tæt til alle sider med en akrylfuge, og to eller tre lag gips er minimum.

Vil du bygge en helt ny skillevæg, kan du tænke lyden ind i hele dens konstruktion: Bygge med særlige lydstolper eller med et skelet til hver side af væggen, kun fylde delvist, lukke tæt til alle sider, sætte to lag gips på den ene side og tre på den anden.

Og selv om det lyder voldsomt, bør du skære gulv og loft igennem, hvis konstruktionen ikke svækkes. Når alt andet er i orden, vil det snit halvere den lyd, der stadig slipper igennem.

Støj gennem gulv: Tæpper eller tungt arbejde

Vi kan dæmpe trinlyde med bløde overflader, men ellers er det et stort arbejde at lyddæmpe et gulv.

Støj, der kommer gennem gulvet, fjerner du langt nemmest nedefra med et lyddæmpende loft. Det kan rigtig godt betale sig at bruge penge og tid på at få underboen til at forbedre sit loft, før du prøver at klare problemet ovenfra - medmindre du ikke kan klare støjen ved at tætne om rør og kabler, for igen er den luftbårne støj den værste og den, der er lettest at komme til livs. Og støjen nedefra er ofte luftbåren: Det er trods alt sjældent, at underboen danser på loftet.

Hvis hverken underboens gode vilje eller din tætning fjerner støjen, har du to ret krævende muligheder.

Den enkleste er et blændgulv: et nyt gulv oven på det gamle. Typisk 2-5 cm isolering lagt oven på det gamle gulv, derpå en tung flade af gips- eller spånplade med fuge ud mod væggen og øverst den nye gulvflade eller et tæppe. Blændgulvet er ret nemt at lægge, men det giver nye problemer, som at dørene skal hæves.

Alternativet er mindst lige så besværligt: nemlig at du brækker det gamle gulv op og lydisolerer i det skjulte. Som altid skal du sørge for at bygge godt med tyngde ind i konstruktionen, suppleret med bløde materialer, luft og tæthed.

I ældre huse ligger gerne et lag af ler og sand til at tage lyde og standse ild. Er dette indskudslag skadet eller udeladt, kan du erstatte det helt eller delvist med gulvgips eller fibergips. Over det tunge lag fyldes delvist med mineraluld, før det nye bærende gulv lægges.

Støj gennem loft: Luk sprækkerne og hæng et nyt loft op

Er det ikke nok at lukke utæthederne i dit loft, kan du hænge et nyt loft op under det gamle.

Kan du høre hvert et skridt, din overbo tager, skyldes det nok, at bjælkerne i etageadskillelsen går direkte fra hans gulv til dit loft. Men hvis musikken fra børneværelset på første sal overdøver dit fjern-syn nede i stuen, så skyldes det snarere utætheder om radiatorrøret.

Det sidste er enkelt at klare, så du sikrer først, at loftet er tæt.

Men din overbos hårde stiletter kan du ikke tætne dig ud af. Medmindre du kan overtale hende til at lægge tæpper på sit gulv eller gå i kondisko, må du bygge et nedhængt loft under det gamle.

Det lyddæmpende loft ligner på mange måder forsatsvæggen. To eller tre lag gips på et skelet, der hænger så frit af det gamle loft som muligt. Fuge til alle sider, hulrum fyldt trekvart med mineraluld.

Er afstanden mellem væggene mere end halvanden meter, må du normalt fæstne det nye loft til det gamle, ellers vil det hænge ned på midten. Normale ophæng overfører alt for godt lyden fra det gamle loft til det nye loft, her bruger man i stedet elastiske ophæng.

Før brugte man gummi, i dag bruges fledrende lydbøjler.

Loftet er det sted, hvor der er mest grund til at tænke akustik ind i byggeriet. På gulve og vægge dæmpes lydene med møbler, billeder og gardiner, men du kan ikke møblere loftet, så her kan du vælge at bruge hullede gipsplader eller træbeton.

Hent magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klik hér

Ny bruger? Få adgang nu!

Nulstil adgangskode

Indtast din email-adresse for at modtage en email med anvisninger til, hvordan du nulstiller din adgangskode.

Ugyldig e-mailadresse

Tjek din email

Vi har sendt en email til med instruktioner om, hvordan du nulstiller din adgangskode. Hvis du ikke modtager emailen, bør du tjekke dit spamfilter.

Angiv ny adgangskode.

Du skal nu angive din nye adgangskode. Adgangskoden skal være på minimum 6 tegn. Når du har oprettet din adgangskode, vil du blive bedt om at logge ind.

Adgangskode er påkrævet
Vis

password_reset.form.password_is_changed

Din bestilling
Bestilling
Opret Profil
Bestilling
Du er ved at købe adgang til:
Artikel (abonnement): Dæmp støjen i huset
Total pris: null kroner
Mere for mindre?
Få over 1000 byggevejledninger og fuld digital adgang for kun 19 kroner
    • Adgang til over 1000 digitale byggevejledninger
    • Du kan opsige dit abonnement når som helt.
    • Efter tilbuddet fortsætter du i løbende abonnement til 79 kr. pr. måned
Kun 19 kr. første måned
Du skal indtaste dit fornavn
Indtast dit efternavn
Ugyldig e-mailadresse
Din adgangskode skal være mindst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbage
Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis
Tilbage