Sådan undgår du ubudne gæster

Myggenet for vinduerne og riste i ventilationsåbningerne er bare et par af de midler, du kan tage i brug, når dit hjem bliver lidt for “levende”.

Gæster er de fleste af os glade for. Men det skal helst være nogle, vi selv har inviteret. Det er ikke ligefrem tilfældet med de insekter og dyr, der selv finder vej ind i vores huse.

De ubudne gæster trives, fordi vores huse giver dem læ, varme og mad. Nogle er ret uskyldige, mens andre kan være et ubehageligt bekendtskab. Rotter og hvepse er vi fx ikke mange, der ønsker at dele bolig med, hvorimod sølvfisk og en edderkop i ny og næ hører til de plager, vi må leve med.

Her får du et overblik over, hvad de mest almindelige ubudne gæster gør ved dig og dit hjem, og hvad du kan gøre for at slippe af med dem.

Duer

Tegn på besøg: Tilgrisede gesimser, altaner, sålbænke. Primitive, rodede reder. Monoton kurren dagen lang.

Hvad gør dyret: Duer griser og kan sprede sygdom. Deres reder kan stoppe luftkanaler og tagrender.

Det kan du gøre: For en due er dit hus ligesom en klippe, og ethvert fremspring en afsats, hvor den kan bygge rede. Det er ikke tilladt at bruge gift mod duer, men du kan hindre dem i at bygge rede, fx med trådnet foran ventilationskanaler og ved at spænde fiskeline ud på steder, der frister duer.

Et stykke metaltråd spændt ud på gyngestativet forhindrer duen i at slå sig ned.

Fluer

Tegn på besøg: Summende fluer på jagt efter mad.

Hvad gør dyret: Fluer er irriterende og kan optræde i stort antal. Nogle overvintrer i huse, men de fleste er tilfældige gæster. De kan efterlade fluepletter og i sjældne tilfælde sprede sygdom. 10-12 generationer kan udklækkes på ét år.

Det kan du gøre: Sørg for fluenet over madvarer. Myggenet for vinduerne holder desuden mange af fluerne ude, men enhver lille utæthed kan fungere som adgang - så fluer er svære helt at undgå.

Tegn på besøg: Det lille, sølvskinnende og skælklædte insekt piler hen over gulvet, typisk i køkken eller på badeværelse. Søvfisk bor i revner og sprækker og ses næsten kun om natten.

Hvad gør dyret: Sølvfisk er nøjsomme, de lever af vores smuler og gør faktisk ikke den store skade. Er fugtigheden høj, fx i en kælder, kan de dog forgribe sig på bøger og lignende.

Det kan du gøre: Undgå at opbevare ting, hvor der er fugtigt. Sølvfisken er nærmest umulig at udrydde, og den kan blive op mod fire år gammel. Den er et ur-insekt, som var her længe før os - og den vil givetvis overleve os!

Ørentviste

Tegn på besøg: Ørentviste tager man ikke fejl af, og ofte møder man et mylder på mørke, fugtige steder. Mest aktive om natten.

Hvad gør dyret: Ørentviste er altædende, men lever især af plantedele, ådsler og smådyr. Det er en skrøne, at ørentvisten kravler ind i ørerne. Insektet er forhadt, men faktisk gør det minimal skade.

Det kan du gøre: Du kan sætte fælder uden for huset, fx omvendte urtepotter med træuld eller bare et stykke vådt pap. På den måde kan du måske hindre en invasion.

Mus

Fanger du musen levende, skal den køres mindst 1 km væk, hvis du vil sikre, at den ikke finder hjem igen.

Tegn på besøg: Ekskrementer og lugt, gnaven og puslen. Nogle arter søger kun ind i huse om efteråret og om vinteren.

Hvad gør dyret: Mus er nærmest altædende og gnaver også i uspiselige ting. Mus kan få fem-seks kuld om året og kan klare sig uden vand i lange perioder. En sprække på 7-8 mm er stor nok til at skaffe en ung, adræt husmus adgang. Mus er desuden gode klatrere.

Det kan du gøre: Du kan lægge giftkorn eller sætte fælder. Forebyg ved at lukke alle adgangshuller, også de meget små.

Selv meget små revner i soklen kan musene forcere. Derfor kan du med fordel mure dem til.

Hvepse

Tegn på besøg: Summende, nærgående Summende, hvepse, der gerne vil smage på både mad og drikke. Især en plage i august og september.

Hvad gør dyret: Hvepse er sociale insekter, der bygger bo af afgnavet træ. Boet starter som en lille stilk, men det kan sidst på sommeren rumme 5000 hvepse. Hvepse kan stikke flere gange, og deres stik kan fremkalde en allergisk reaktion.

Det kan du gøre: Bekæmp så vidt muligt et hvepsebo, mens det endnu er lille. Og gør det om aftenen, når hvepsene er vendt hjem og er mindre aggressive. Brug en spray, der dræber dem.

Samfundet i et hvepsebo går til grunde, når det bliver koldt. Boet genbruges aldrig.

Tegn på besøg: Svien og kløen på huden. Vær især opmærksom efter rejser, for flere og flere har væggelus med hjem i kufferten.

Hvad gør dyret: Væggelus er en meget flad tæge, der normalt kun er synlig og aktiv om natten. Den lever af blod, men kan klare sig en hel vinter med meget lidt eller ingen næring. Finder den et offer, kan den syvdoble sin vægt på bare 10 minutter.

Det kan du gøre: Væggelus er en sejlivet plage, der kræver professionel hjælp. Du kan supplere, fx ved at pensle med insektlak langs paneler og ved rør. Tøj skal vaskes ved 60 grader for at slå lusene ihjel.

Murbier

Du kan lukke af for murbierne ved at kradse fugerne ud og fylde dem med ny frisk fugemørtel.

Tegn på besøg: Runde huller på tykkelse med en blyant (3-7 mm) i mørtlen mellem mursten, især på husets varme sider.

Hvad gør dyret: Murbier graver en 10-20 cm lang gang i mørtlen. Gangene fyldes med pollen, inden bien lægger æg og forsegler gangen. Selv om det kan se voldsomt ud, anretter murbier kun sjældent alvorlig skade på murværk.

Det kan du gøre: Mange huller kan tyde på, at fugerne trænger til at blive sat i stand. Krads fugerne ud i et par centimeters dybde, fjern støvet, vand, og fyld ud med ny mørtel. Undgå arbejdet i biernes flyvetid fra juni til august.

Flagermus

Tegn på besøg: Puslen fra mure og lofter, især i skumringen. Ekskrementer, der kan ligne muselort, men er løsere og glinsende.

Hvad gør dyret: Flagermus er aktive om natten og bruger dit hus til at sove i om dagen. De gnaver ikke, men deres ekskrementer sviner noget. De flyvende pattedyr bor ofte mange sammen i kolonier.

Det kan du gøre: Flagermus er fredede, så overvej, om der ikke er plads til både dem og dig. Vil du af med dem, kan du om efteråret spærre deres flyvehuller.

Tegn på besøg: Kriblende kolonner af myrer, ofte langs fodlister. Invasionen kan være massiv, for myrer udlægger duftspor, hvis de finder mad, og sporet lokker nye til.

Hvad gør dyret: Myrerne gør ikke den store skade, men de fleste vil helst være foruden.

Det kan du gøre: En myrelokkedåse kan stoppe en tilfældig invasion. Har myrerne bygget bo under dit hus, er det værre. Så skal du åbne til boet og blæse myrepudder ind. At tætne revner, fjerne spild og krummer og hyppigt tømme skraldespande kan forebygge myrebesøg.

Bænkebidere

Tegn på besøg: Mylder af bænkebidere i husets fugtige kroge. Bænkebidere er nataktive og skynder sig bort fra lys.

Hvad gør dyret: Bænkebidere udretter ikke de store skader. De kan dog gå i træ, men aldrig i frisk træ. De er altædende, men spiser helst rådnende plantedele.

Det kan du gøre: Dyrene kan fejes eller støvsuges bort. Er der rigtig mange, kan du overveje insektpudder, og her skal du huske mørke kroge og sprækker. Bænkebidere har brug for fugtige om givelser for at overleve, så udtørring er den bedste forebyggelse.

Myg

Tegn på besøg: Irriterende summen og kløende myggestik. Plagen er størst ved skovkanter og vådområder og værst om aftenen.

Hvad gør dyret: De gør ingen skade på huset, kun på dig. Der findes cirka 30 arter af stikmyg, den store husmyg overvintrer i huse og vågner skrupsulten om foråret.

Det kan du gøre: Myggenet i forsatsrammer hindrer plageånderne i at komme ind - og sikrer dig frisk luft. Nettet kan købes i metermål og monteres på rammer, der samles med vinkelbeslag. Rens også tag render og vandtønder, for myggelarver trives i alt vand, selv i beskidt vand.

Med burrebånd på ramme og net kan du nemt fjerne nettet, når der ikke er brug for det.

Edderkopper

Tegn på besøg: Edderkoppespind og edderkopper, der vandrer hen over vægge og gulv. Mængden topper i sensommeren. Nogle bosætter sig i vores huse, andre er strejfere.

Hvad gør dyret: Vi har en nedarvet, men irrationel skræk for edderkopper, for de er ikke farlige, men gør faktisk stor nytte ved at jage og æde insekter.

Det kan du gøre: Hvis du vil forsøge at holde dem ude af boligen, kan du tætne sprækker, især i badeværelse, kælder og udhuse. Er du flink, fanger du edderkoppen og slipper den fri udenfor. Er du barsk, suger du edderkoppen op med støvsugeren.

Tegn på besøg: Små (5-8 mm) flyvende møl. Huller eller pletter i tøj, tæpper og pels.

Hvad gør dyret: Klædemøl lever af tekstiler, primært uld og pelsværk. De bryder sig ikke om vores tørre indeklima og er derfor efterhånden sjældne gæster.

Det kan du gøre: Tøm angrebne skuffer og skabe, støvsug dem grundigt. Vask tøjet ved 60 grader, eller anbring det 2-3 døgn i fryser. Sørg for god ventilation og tør indeluft.

Tegn på besøg: Borebillerne ses undertiden i store flokke. Men det mest typiske tegn er de 1-2 mm cirkelrunde huller i træværk.

Hvad gør dyret: Borebillelarven så at sige æder sig vej igennem træet. Nogle gange er skaderne kun kosmetiske, men omfattende skader svækker og ødelægger i sidste ende træet. Fugtige rum som kældre, udhuse og lofter er specielt udsatte. Billen viser sig kun om sommeren, og den lever kun få uger.

Det kan du gøre: Med pensel eller sprøjte kan du påføre træværk et særligt beskyttelsesmiddel mod borebiller. Behandlingen gentages to-tre gange.

Et mindre angreb af borebiller kan standses, hvis du stryger det skadede træ med et særligt beskyttelsesmiddel.

Husstøvmider

Tegn på besøg: Du har dem i sengen, men de små, hvide 8-benede mider kan normalt ikke ses med det blotte øje, for de måler bare 0,1-0,6 mm. Problemet er den allergi, som miderne kan fremkalde.

Hvad gør dyret: Husstøvmider lever af afstødte hår og hudskæl. Et menneske leverer 0,5-1 g om dagen, rigeligt til at fodre tusindvis af mider.

Det kan du gøre: Miderne hader lav fugtighed og grundig rengøring. God ventilation gennem alle husets rum med udsugning ved køkken og bad er nøglen. Miderne dør ved 55 grader, så vask af sengetøj ved 60 grader kan holde antallet nede. Det er ikke nok at lufte dynen eller lægge den i solen.

Tegn på besøg: Gnaven, puslen, huller, ekskrementer og lugt.

Hvad gør dyret: Rotter er udforskende af natur, og tænderne er deres værktøj. De kan gnave sig vej gennem snævre åbninger og kan gnave i stort set alt. Rotterne danner kolonier og får rigtig mange unger, men da de er mistænksomme over for ukendt lugt og smag, er de vanskelige at bekæmpe.

Det kan du gøre: Du har pligt til at anmelde rotter. Fælder og gift kan stoppe et angreb, men for at hindre gentagelse skal du tjekke alle rottens adgangsveje. Især kloakker - rotternes hovedvej - tjekkes. Alle adgange skal sikres godt, fx skal gulvafløb være af metal og skrues fast i gulvet. Undersøg også kloak og afløbsrør for brud eller forskudte samlinger. Og sørg for, at ventilationsåbninger er forsynet med uigennemtrængeligt net.

Ventilationskanaler sikrer god luft til dit hus, men vælg en model med fintmasket net, der holder rotterne ude.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Skadedyr