Man kunne fristes til at tro, at de fi nerede tagspær fra Finnforest var udviklet specielt med henblik på selvbyggere som Henrik Poulsen. Spærene er ganske vist nogle tunge størrelser at slæbe rundt på, selv om man får lokket et par venner til at hjælpe sig, men de letter arbejdet med at lægge tag gevaldigt for førstegangsbyggere. Faktisk ligner de ikke spær, som Henrik havde forestillet sig dem, da han planlagde sin tilbygning på 36 kvadrat-meter. Den ene tagfl ade med hældning væk fra det eksisterende hus skulle vel bæres af store bjælker eller gitterspær. Men Gør Det Selv’s arkitekt Peter Svendsen havde en anden løsning med, da han troppede op hjemme hos Henrik for at snakke tag. Det kunne ligne en meget tyk krydsfi nerplade, men som Peter viste, lå de mange 3 mm tykke fi nerlag i samme retning – og pladen var kun en stump af en mange meter lang, 40 cm høj og 51 mm tyk spærbjælke.

Isoleringen styrer spærene

“Princippet kan ikke være enklere,” forklarede arkitekten Henrik. På en tegning skitserede han hurtigt, hvordan han og Henrik af de høje, smalle spærbjælker oven på indervæggen nærmest ville bygge en 40 cm høj kasse og fylde den næsten op med mineraluld.

“Når du har samlet de her bjælker, er hele konstruktionen klar. På oversiden lægger du tagplader af krydsfi ner. På undersiden skruer du loftspladerne op. Og i mellemrummet lægger du de 350 mm isolering, som man kræver i dag. Tilbage er der 5 cm luft til ventilation. Du skal faktisk ikke spekulere over ret meget.”

Den faldt Henrik for. Han hørte kun halvt efter, mens arkitekten begyndte at udrede, hvor kompliceret det med traditionelle spær og bjælker er at række over et spænd på 6 meter, skaffe plads til nye tiders tykke lag isolering og rette op på træets små og store unøjagtigheder. Henrik var allerede i gang med et nyt kapitel i beretningen om sin tilbygning.