Læs om reglerne

Hvis du har planer om en tilbygning eller blot at bygge om, gør du klogt i at sætte dig ind i Bygningsreglementet, der kan læses på www.ebst.dk. Her kan du læse om kravene til byggeri, hvornår du skal søge om tilladelse mv.

LÆS OGSÅ: Alt om tilbygninger

I SBI-anvisningerne fra Statens Byggeforskningsinstitut kan du fordybe dig i viden om fx terrændæk, brandsikring osv., eller du kan købe anvisninger, der specifikt fortæller om, hvordan du fx griber opbygningen af et vådrum an. Find reglementer og anvisninger hos Statens Byggeforskningsinstitut..

Lokalplaner kan indeholde en række bestemmelser, der begrænser dine muligheder. For eksempel kan der være krav til husets farve, tagbelægning, højden af hækken mv. Lokalplanerne finder du hos din kommune. Kommunens tekniske forvaltning er også et godt sted at spørge om råd – det er nemlig dem, der står for godkendelsen, og dem, der kan komme efter dig, hvis du overtræder reglerne.