Så meget må du bygge

Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor meget du må bygge på grunden. Den beregnes som etagearealets procentvise andel af grundstykkets areal. Oftest er bebyggelsesprocenten 25 i almindelige parcelhusområder. Lokale forhold oplyses på kommunen, der også kan fortælle dig om eventuelle servitutter mv., der gælder for din grund. Det kan eksempelvis være begrænsninger i materialevalg, bygningers højde og lignende.

LÆS OGSÅ: Alt om tilbygninger

Hensyn til støj

Støj er ofte årsag til irritation og konflikter i familien. Men kun til en vis grad kan der støjisoleres mellem rummene. Derfor er det bedre at placere de støjende rum som fx badeværelse, fyrrum og vaskerum sammen og placere de rolige rum i den modsatte ende af boligen. Det kan også være en god ide at adskille forældrenes soveværelse og børneværelserne. Så kan børnene have kammerater på besøg til ud på aftnen (og natten), uden at det giver problemer.