Let
Svær

Når der mangler en af de lodrette pinde i dit gamle gelænder – balustre, som de kaldes – er det sjældent, du går lige hen i dit byggemarked og køber en magen til. Men du kan stadig for en overkommelig pris restaurere trappen med en kopi af de bevarede balustre og gøre den sikker. Arbejdet med at dreje en ny baluster kan du overlade til en trædrejer, og hvis du giver ham en af de gamle som skabelon eller et foto og tegning, kan han klare det hjemme på sit værksted. At sætte den nye baluster på plads er enkelt – når du kender fidusen med at bore hullet foroven dybere end hullet nede, så du ikke skal løfte håndlisten for at få balusteren klemt ind i åbningen.