De rigtige trappe mål

En trappe skal have nogle bestemte mål, for at den er god og sikker at gå op og ned ad. Disse mål er bestemt af menneskets skridtlængde. En normal skridtlængde er cirka 63 cm, men aftager, når man bevæger sig i højden. Derfor er der en grundregel for, hvordan man skal bygge trapper i private hjem.

Stigningen plus grunden plus stigningen igen bør give cirka 63 cm. Grunden er den vandrette afstand fra trinforkanten hen til næste trinforkant. Grunden er altså ikke altid lig trindybden. Stigningen er den lodrette højde fra den ene trinflade til den næste. Konsekvensen af denne regel er, at jo fladere en trappe, desto større en grund og desto mindre en stigning og omvendt; jo stejlere en trappe, desto kortere en grund og desto større en stigning.

Der er dog grænser for, hvor kort grunden og hvor stor stigningen må være. Det er ved lov bestemt, at grunden skal være mindst 21 cm, og stigningen højst 21 cm. Følger du grundreglen og loven, er du sikker på at lave en trappe, der er god og sikker at gå på.

    Andre læser lige nu ...