Kenn er glad for sin nye tilbygning. Men da den stod færdig, var der en ekstra udfordring: Niveauforskellen mellem tilbygningen og stuen i huset krævede en trappe. Problemet var bare, at der under trappen skulle være plads til de synlige dele af tilbygningens gulvvarmeinstallation: tilslutninger, slanger og termostaten. Og sidstnævnte skulle være let tilgængelig, så familien kunne regulere varmen i gulvet. Som du kan se på fotoet til venstre, byggede Kenn en elegant trappe. De fire trin er skåret ud af en bordplade i stavlimet egetræ, og i stedet for traditionelle vanger har Kenn skruet lægter ind i de to sidevægge, som trinene så hviler på. For at lette udtrykket af trappen malede han de bærende lægter sorte på oversiden. På den måde ser det ud, som om trappen ikke har fat i væggen. Det giver et lettere udtryk, end hvis trinene var stødt op imod væggen i begge sider.