Byg et skræddersyet skab under trappen

3 kubikmeter plads - du ikke vidste du havde! Se hvordan dette skab udnytter al denne herlige plads ned til sidste millimeter.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
3.000 kroner
3 kubikmeter plads du ikke vidste, du havde

Byg et skræddersyet skab og få opbevaringsplads, du ikke anede, du havde.

© Klaus Erich Haun & Michael Wilfing

Intro

Har du nogensinde tænkt over, at du inde under trappen kan finde lige så meget opbevaringsplads som i to dobbelte Ikea-garderobeskabe? Dette skræddersyede skab udnytter al denne herlige plads ned til sidste millimeter. At det også både er pænt og harmonisk, er en god ekstragevinst.

Se hvordan du udnytter pladsen under trappen

I denne gør det selv-vejledning kan du se, hvordan du bygger et skræddersyet skab under trappen. Der er en del måle- og savearbejde, men er du vant til at arbejde med træ, er der ingen svære steder. Du får en fuld materialeliste, tegninger over byggerækkefølge og skabets forskellige elementer, og så viser vi, hvordan du:

 • bygger soklen
 • bygger skuffesektionen
 • samler skufferne og monterer skuffeskinnerne
 • samler trekantsreolerne
 • skruer alle dele sammen.  

Byggerækkefølge: Da der ikke findes to trapperum, der er ens, er du nødt til at bygge de forskellige dele til skabet i en bestemt rækkefølge. Så undgår du at skulle lave nogle af tingene om, fordi målet er skredet undervejs.

Rækkefølgen er: A sokkel, B firkantet skuffesektion med skuffer, C øverste trekantede skab, D nederste trekantede skab.

Vejledning

01
A sokkel 2 Trin

1

Før vi begynder at måle og save, er det vigtigt, at soklen er på plads og fuldstændig lige. Mål omhyggeligt ud, sav delene til, og skru så bagstykket (B) fast på tværstykkerne (C). Herefter skal hjørneklodserne (D) skrues fast til den frie ende af tværstykkerne, før fronten (A) skal skrues på.

2

Tilpas sokkelfronten (A), så den passer helt ud til det skrå loft, og skru den så fast indefra gennem hjørneklodserne (D).

02
B firkantet skuffesektion 4 Trin

Når soklen er på plads, måler du op til skuffesektionen, så den kommer til at passe helt nøjagtigt ud til undersiden af trappen/væggen. Du skal ikke begynde på de andre skabsdele, før skuffesektionen er samlet og på plads.

Sørg for at bore for til alle skruer, også ind i endetræet, og undersænk skruehovederne, så de ikke rager ud. Og husk trælim i samlingerne, før der skrues for alvor.

1

Slå en streg i top og bund af de to sideplader (F) 9 mm inde. Det svarer til en halv pladetykkelse, hvis der bruges 18-mm-plader som her.

2

Bor og undersænk fire huller i hver side af pladerne (F) langs stregen. Bor helt igennem, så du også får boret for ind i enden af hhv. bund og top (E) som vist. Så flækker træet ikke.

3

Saml skuffesektionen med trælim og skruer. Slib let med slibepapir, hvis der er skarpe kanter, og tjek, at alle hjørner er præcis 90 grader.

4

Slut af med bagklædningen (G). Tilpas den, så den er 1 mm mindre end skuffesektionen hele vejen rundt, og slå den fast med stifter.

03
B skuffer 5 Trin

Hver skuffe består af en trækasse, og uden på den er der skruet en dækfront på, der er lige så bred som skuffesektionen og 3,5 cm højere end selve skuffen. Det skal du være opmærksom på, når du placerer glideskinnerne til skufferne.

Bunden af skuffen er her sømmet fast, men du kan sagtens save en fals i skuffens sider samt i front- og bagside, som krydsfinerpladen limes fast i. Den løsning er solid, men tager dog lidt af pladsen i skuffen.

1

Start med at samle skuffens ramme. Skruog lim de to sidestykker (H) fast på front og bagside (J).

2

Skruerne skal undersænkes. Har du ikke et særligt bor til det, så brug et lille bor til forboring og et større til undersænkning.

3

Så skal der bund i skuffen. Tilpas en krydsfinerplade (L), og gør den fast til rammen med lim og stifter.

4

Skuffeskinnerne monteres. Når du kender afstanden, er det smart at sætte hjælpelister fast med dobbeltklæbende tape, inden du skruer skinnerne fast.

5

Dækfronterne (K) monteres på skuffen fra indersiden. Sørg for, at der er 3-4 mm’s afstand mellem skuffefronterne, så de ikke støder på hinanden efter nogen tid.

04
C + D trekantreoler 6 Trin

De to trekantede reoler samles på samme måde - de har bare lidt forskellige mål. Og så er der en vigtig detalje i det hjørne, hvor de to mødes, som vil få de to skrå topplader til at fortsætte, som om de var én plade. Det kommer vi tilbage til senere.

Byg først den øverste reol, og stil den op på skuffesektionen. Så måler du op til den nederste reol og bygger den. På den måde kommer dit skabssystem til at passe præcist i hullet under trappen.

Inden du sætter reolerne endeligt på plads i trappehullet, så sørg for at tegne lågerne op efter dem.

1

Start med de skrå snit. Brug en smigvin­ kel, og overfør vinklen mellem det skrå loft og den lodrette væg til din rundsav. Skær så toppen af siden (N) og højre side af bunden (M) af i denne vinkel.

2

Den skrå topplade (O) skæres også skråt af i enderne. Fortsæt med at bore for, undersænke, lime og skrue siden (N) fast til bunden (M). Slut af med at skrue den skrå plade (O) fast. Stil reolen ind på plads.

3

Hylderne hviler på to støttelister (S og T). Skær listerne af i længden, og sav den ene side af listen (T) af i samme vinkel som den skrå plade (O). Bor for, og undersænk skruehullerne.

4

Lim og skru støttelisterne fast der, hvor hylderne skal ligge. Derefter måler du ud og saver hylderne (P) og (R) til i bredden, så de passer nøjagtigt. Husk vinkelsnit i højre side.

5

Øverste trekantreol C. Som du kan se på billederne, er nederste hjørne af reolen skåret lodret af. Afprøv vinklerne på et par brædde­ stumper, inden du saver i de rigtige plader. Og husk, at din trappes hældning bestemmer vinklen mellem bund og topplade.

6

Nederste trekantreol D. Det særlige ved denne reol er, at sidepladen (N1) er lige så høj som skuffesektionens sideplade (F). Når den skrå topplade (O1) lægges ovenpå og skæres af, så den flugter med sidepladen, vil den rage op og passe nøjagtigt ind i forlængelse af den øverste skrå reol.

05
Samling 5 Trin

Montering af skabssystemet er ganske let, for du har jo løbende haft alle dele inde på plads for at måle og tilpasse. Tilbage er blot at skrue alle dele sammen og montere håndgreb. Skal skabet males eller olieres, så er det nemmest at gøre det, før du samler det.

1

Skru skuffesektionen fast til soklen, når du har stillet den ind på plads. Husk at bore for og undersænke skruerne.

2

Lågerne monteres. Mærk op, hvor besla­ gene skal sidde, og sørg for, at der er plads til at skrue de øverste beslag fast. Brug en kort skruetrækker eller en vinkelforsats til skruemaskinen.

3

Bor huller til hængslerne i lågen, hvis det er påkrævet. Her er brugt et såkaldt forstnerbor. Du kan få beslag, der ikke skal bores huller til, men de holder ikke lågen lige så stabilt fast.

4

Skru delene sammen. Sæt de to trekant­ reoler ind på plads, og skru dem fast til skuffesektionen. Her skal ikke limes - så er det nemlig muligt at skille det hele ad igen uden at ødelægge noget.

5

Sæt lågerne på, og skru håndgreb på dem. Justér lågerne ved hjælp af de små ju­ steringsskruer, så de sidder helt lige. Tilbage er kun at fylde ting i skuffer og skabe.

Materialer

SOKKEL
18 mm limtræ, bøg, 80 x 330 cm:

 • 1 front (A), 184 x 10 cm
 • 1 bagstykke (B), 175 x 10 cm
 • 4 tværstykker (C) a 71 x 10 cm
 • 4 hjørrneklodser (D) a 10 x 1,8 cm

SKUFFESEKTION
18 mm limtræ, bøg, 80 x 330 cm:

 • 1 bund og 1 top (E), 92,4 x 78 cm
 • 2 sider (F) a 86,6 x 78 cm

8 mm krydsfiner, 80 x 120 cm:

 • 1 bagklædning (G), 92,4 x 86,6 cm

SKUFFER
18 mm limtræ, bøg, 80 x 330 cm:

 • 8 sider (H) a 75 x 17,5 cm
 • 8 fronter/bagsider (J) a 86 x 17,5 cm
 • 4 dækfronter (K) a 95 x 21 cm

8 mm krydsfiner, 80 x 120 cm:

 • 4 skuffebunde (L) a 89,6 x 75 cm

TREKANTREOL - TOP
18 mm limtræ, bøg, 80 x 330 cm:

 • 1 bund (M), 94,2 x 78 cm
 • 1 side (N), 103 x 78 cm
 • 1 skråplade (O), 143 x 78 cm
 • 1 hylde (P), 62 x 77 cm
 • 1 hylde (R), 34 x 77 cm
 • 2 støttelister (S) a 1,8 x 76 cm
 • 2 støttelister (T) a 3,6 x 76 cm
 • 1 låge, trekantet (U), 94,2 x 103 cm

8 mm krydsfiner, 80 x 120 cm:

 • 1 bagklædning, trekantet (W), 94,2 x 103 cm

TREKANTET REOL - BUND
18 mm limtræ, bøg, 80 x 330 cm:

 • 1 bund (M1), 79 x 78 cm
 • 1 side (N1), 87 x 78 cm
 • 1 skråplade (O1), 123 x 78 cm
 • 1 hylde (P1), 45 x 77 cm
 • 1 støtteliste (S1), 1,8 x 76 cm
 • 1 støtteliste (T1), 3,6 x 76 cm
 • 1 låge, trekantet (U1), 87 x 79 cm

8 mm krydsfiner, 80 x 120 cm:

 • 1 bagklædning, trekantet (W1), 79 x 87 cm

Desuden:

 • 4 sæt skuffeskinner, Hettich FZB50, Carl Ras
 • 4 lågehængsler, Ikea, “Komplement”
 • 6 håndgreb, fx Ikea, “Orrnäs”
 • Trælim, skruer, olie eller maling

Specialværktøj

 • Rundsav
 • Smigvinkel

Tidsforbrug

3 dage plus tørretid efter maling eller oliebehandling.

Pris

Lige omkring 3.000 kr.

Sværhedsgrad

Der er en del måle- og savearbejde, men er du vant til at arbejde med træ, er der ingen svære steder.

Tegning

I stedet for skuffer kan du nøjes med at sætte hylder og en låge i den firkantede sektion.

Skuffefronterne er lidt større end skufferne. Sørg for, at der er 3-4 mm luft mellem dem, når de er lukket.

Bagpladerne af krydsfiner er sømmet på og stabiliserer reolerne.

Soklen er tilpasset det skrå hjørne under trappen i den ene side.

3D-model

3D-model

Skråt skab under trappen

Skabet er opbygget i fire forskellige bidder.

Åbn 3D-model

3D-model

Usynlige skruer

Når sokkelfronten skrues fast indefra gennem hjørneklodserne, undgår man synlige skruer.

Åbn 3D-model

3D-model

Bagpladen stabiliserer

Bagpladerne af krydsfiner er sømmet på og stabiliserer reolerne.

Åbn 3D-model

3D-model

Husk luften mellem skufferne

Skuffefronterne er lidt større end skufferne. Sørg for, at der er 3-4 mm luft mellem dem, når de er lukket.

Åbn 3D-model

3D-model

Lågen følger kanten

Lågen følger reolens yderkanter. Bemærk den lodrette afskæring i nederste hjørne.

Åbn 3D-model

3D-model

Skinner til skufferne

Det er skinnernes placeringer, der afgør afstanden mellem skufferne.

Åbn 3D-model

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du rundsaven

I videoen her lærer du alt om om rundsavens muligheder, klinger og funktioner. Rundsaven er bomstærk og kan med den rigtige indstilling klare alt fra grove til helt fine snit - både lige og forskellige vinkler. Og med den rigtige klinge kan du bruge saven i både træ, metal, gasbeton og kunststof.

TIPS: Lad rundsaven skære i underlaget

VÆRKTØJ: Sådan bruger du skruemaskinen

I videoen her lærer du alt om det mest populære stykke gør det selv-værktøj. Ud over at skrue skruer i og bore huller i en lang række forskellige materialer, findes der masser af tilbehør, der gør dig i stand til at bore store huller, skrue møtrikker og franske skruer i, undersænke skruer, slibe, polere og meget mere.

TIPS: Rigtig længde på søm og skruer

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...