Mange af de tragiske dødsfald, som hvert år skyldes kulilteforgiftning eller gasudslip, kunne være undgået med en simpel alarm til blot 700 kroner. For i modsætning til de traditionelle røgalarmer reagerer denne kombialarm på selv bittesmå koncentrationer af den ekstremt farlige kulilte ved at udsende en meget høj hyletone på ikke mindre end 95 dB, og da frekvensen samtidig er under 3 kHz, vil også svagthørende samt ældre mennesker kunne høre alarmens lydgiver.