Derfor er benzin og Sankt Hans bål IKKE en god kombi:

Benzin antænder eksplosivt - selv et lille skvæt kan have ekstremt og ukontrollabel effekt. Og når man som her hælder en hel dunk ud over bålet, er det dømt til at gå galt.

Følg rådene, og gør dit Sankt Hans bål fortryllende smukt - og sikkert! Foto: Colourbox

Forsigtighed og sund fornuft er nøgleord både før, under og efter afbrændingen af Sankt Hans bål. Følger du Beredskabsstyrelsens råd, er både tilskuere og naboer sikret en god og tryg Sankt Hans aften.

LÆS OGSÅ: Stilrent bålsted

Placering: Anbefalede afstande til Sankt Hans bålet

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
 • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
 • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.
Sankt Hans bål afstande

Opbygning: Sådan bygger du et sikkert Sankt Hans bål

 • Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor Sankt Hans bålet skal placeres.
 • Brug kun rent træ.
 • Anvend aldrig trykimprægneret, malet træ eller andet affald.
 • Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit Sankt Hans bål. Flyt derfor gerne brændebunken på afbrændingsdagen.
 • Vær omhyggelig med opbygningen, så bunken ikke risikerer at vælte, mens den brænder.

Optænding og slukning: Forsigtighed og sund fornuft ved Sankt Hans bålet

 • Lad være med at tænde Sankt Hans bålet med optændingsvæske eller brandfarlige væsker som benzin eller sprit - det kan meget let gå galt.
 • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.
 • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet.
 • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde Sankt Hans bålet og skån heksen denne gang.

Er der tale om hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder, er det forbudt at tænde Sankt Hans bål, med mindre kommunen har givet tilladelse. I perioder med tørke kan de enkelte kommuner desuden indføre afbrændingsforbud. Tjek derfor altid din kommune for at se, hvad der gælder, dér hvor du bor.