KØBSVILKÅR

Disse købsvilkår finder anvendelse for køb af pdf-artikler fra Bonnier Publications International A/S (”Bonnier Publications”) på goerdetselv.dk

 1. Levering
  Pdf-artikler kan hentes med det samme efter et gennemført køb, umiddelbart efter fremsendes en ordrebekræftelse til den angivne e-mailadresse. For information om fortrydelsesret henvises til afsnit 11.

 2. Rettigheder
  Alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, til pdf-artikler tilhører Bonnier Publications.
  Pdf-artiklen må – uanset fysisk form (elektronisk, fysisk print etc.) – ikke mangfoldiggøres, kopieres eller videredistribueres, hverken privat eller erhvervsmæssigt, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

 3. Brug af pdf-artikler og ansvarsfraskrivelse
  Al brug af Bonnier Publications’ pdf-artikler og udførelse af arbejder o.l. og anvisninger deri er på eget ansvar. Bonnier Publications opfordrer dig til at være påpasselig, følge evt. sikkerhedsanvisninger og om nødvendigt søge professionel bistand. Pdf-artikler fra Bonnier Publications hverken kan eller skal erstatte professionel rådgivning.
  Bonnier Publications er ikke ansvarlig for tab eller skader, som skyldes brug af anvisningerne i pdf-artikler. Bonnier Publications’ ansvar er under alle omstændigheder begrænset til 5.000 kr.

 4. Priser
  4.1 Alle prisangivelser er inkl. moms og andre afgifter.

 5. Betaling
  5.1 Betaling kan foretages med Visa- og Masterkort.
  5.2 Beløbet fra din ordre bliver trukket fra din konto, når der gives adgang til pdf-artiklen.

 6. Sikkerhed
  6.1 Bonnier Publications benytter en betalingsløsning leveret af DIBS. Alle data vedrørende din betaling krypteres og sendes via SSL til DIBS. Det betyder, at det kun er DIBS, der kan læse dine betalingsdata.

 7. Persondata
  7.1 Bonnier Publications har behov for oplysninger om din e-mailadresse for at ordrebekræftelsen kan sendes til dig.
  7.2 Alle oplysninger, som Bonnier Publications registrerer for at kunne behandle din bestilling, behandles fortroligt og i henhold til persondataloven. For at kunne overholde bogføringsloven opbevares de efter bogføringsloven krævede oplysninger i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor købet er foretaget.
  7.3 Oplysningerne bliver ikke solgt, videregivet eller på anden måde over-draget til tredjepart, medmindre dette sker som led i en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse og i overensstemmelse med persondataloven.
  7.4 I henhold til persondataloven har du ret til at få adgang til og anmode om at ændre eller slette dine personlige oplysninger. Du kan kontakte Bonnier Publications herom via kundekundeservice, se kontaktoplysninger i afsnit 13.
  7.5 Bonnier Publications anvender cookies for at holde styr på de varer, som du har lagt i din indkøbskurv. En cookie er en lille tekstfil, der bliver opbevaret på den computer, som du anvender ved bestillingen, og som kun bliver brugt til at genkende dig ved dit næste besøg. Desuden anvender Bonnier Publications logstatistisk software.
  7.6 Bonnier Publications opbevarer og transmitterer personoplysningerne i krypteret form.

 8. Fejlskrift m.v.
  8.1 Bonnier Publications tager forbehold for forkert angivne priser og anden fejlskrift m.v.

 9. Ordrebekræftelse
  9.1 Når handlen er indgået, modtager du en ordrebekræftelse pr. e-mail.

 10. Reklamationsret
  10.1 Du har to års reklamationsret på pdf-artikler købt hos Bonnier Publications. Ønsker du at reklamere over en pdf-artikel, bedes du rette henvendelse til Bonnier Publications’ kundeservice på adressen anført i afsnit 13.

 11. Fortrydelsesret
  11.1 Der er 14 dages fortrydelsesret på pdf-artikler købt hos Bonnier Publications. Fristen beregnes fra den dag, hvor du har modtaget ordrebekræftelsen med oplysninger om fortrydelsesretten og har fået adgang til pdf-artiklen. Hvis fristen udløber på en helligdag eller i weekenden forlænges fristen til næste hverdag.
  11.2 Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten for en pdf-artikel, skal du inden fristens udløb give Bonnier Publications besked herom ved at kontakte Bonnier Publications på adressen angivet i afsnit 13. Du skal også inden fristens udløb enten pr. e-mail eller brev returnere pdf-artiklen til Bonnier Publications, ligesom du i din henvendelse til Bonnier Publications på tro og love skal erklære, at du har slettet filen med pdf-artiklen og eventuelle kopier - såvel fysiske som elektroniske. Hvis du returnerer pdf-artiklen pr. brev er det tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet pdf-artiklen til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til Bonnier Publications.

 12. Lovvalg
  12.1 Medmindre ufravigelige regler foreskriver andet, finder dansk ret anvendelse på evt. tvister mellem dig som kunde og Bonnier Publications.

 13. Kundeservice
  www.kundeservice.nu

 14. Selskabsoplysninger
  Bonnier Publications International AS
  PB 433 Sentrum
  N-0103 Oslo
  CVR nr: 977041066