Problem:

Bundene i vores køkkenskuffer er af tynd plade, som går fra i kantlimningen og ligner hængekøjer. Kan I give et råd om en holdbar reparation?

Løsning:

Du skal forstærke skuffernes bund med en ekstra plade: Tving bundpladernes kanter tilbage i noterne, og forsøg at lime med snedkerlim undervejs. Anbring evt. et par bøger på skuffebunden, så den er helt plan, mens limen tørrer. Lim en 4 mm krydsfinerplade på bunden med kontaktlim. Pladen skal næsten dække den frie skuffebund, så der kun er 1 mm luft hele vejen rundt.

Læs også: Test af vaterpas