Hensigten er altid den bedste, når vi lægger fiberdug under vores terrasser og indkørsler, men langt de fleste steder er resultatet i bedste fald, at vi har spildt vores penge. Er vi mindre heldige, begynder stenene at skride, terrassen at blive ujævn, og ukrudtet at slå rod. Det er ironisk, når vi netop investerer i fiberdug – på kraftig opfordring af producenterne og byggemarkederne – for at undgå kørespor og ukrudt. Men ukrudtet er ligeglad med, at der ligger fiberdug i jorden. Ukrudt stammer fra frø, der kommer flyvende og slår rod i fugerne.