En sten med det hele, tak!

Moderne porebeton klarer på egen hånd alle de udfordringer, en ydervæg stilles over for. Og ved at bygge hele muren af et enkelt, helt ensartet materiale får du en lang række gevinster med i købet.

Det kan være en kompliceret sag at bygge en ydervæg, der lever op til alle nutidens krav. Men du kan klare alle udfordringerne forbløffende simpelt ved at bygge med de moderne efterkommere af fortidens gasbetonsten: porebeton. Udfordringerne er som sagt mange. Væggen skal bære en stor vægt. Den skal modstå den vildeste storm. Den skal tåle slagregn, fastholde vinduer og døre, kunne bremse eller bortlede fugt og skal kunne holde på varmen, langt ud over hvad vi var vant til for få år siden.

LÆS OGSÅ: 4-trins guide til gasbeton

Det løser vi normalt med en skov af forskellige materialer, der klarer hver sine opgaver. Bag træfacader og murstensvægge møder du et virvar af vindbremser, lægter, isoleringsmaterialer, betonelementer, porebetonplader, stålskinner, plastduge og gipsplader, spundet sammen af lim, skruer, søm og mørtel.

Det er besværligt og tidkrævende at samle de mange forskellige materialer, det kan være svært at få dem til at arbejde sammen, og der er indbygget en enorm risiko for fejl i opbygningen.

Så er det godt, at du i stedet kan løse alle opgaverne med et eneste materiale: de moderne blokke af porebeton, som blot skal pudses og beskyttes mod slagregn, når du har stablet dem op og limet dem sammen.

En meget enkel opbygning

At du i dag kan bygge din ydervæg op af de massive porebetonblokke og klare alle opgaverne på én gang, skyldes et lykkeligt samspil mellem teknologisk udvikling og øgede krav til isolering. For helt grundlæggende er opskriften på de moderne højisolerende porebetonblokke og efterkrigstidens gasbeton nøjagtig den samme: Du tager en passende mængde kalk, sand og vand, rører det godt sammen og stiller det til at hæve med en knivspids aluminiumspulver, så får du en betonsten fyldt med luft.

Den første store forskel på den moderne porebetonsten og den, vi kender fra tressernes villaer, er finheden. Kalk og sand males til så fint et pulver, at støbemassen hæver til op mod fire gange sin egen størrelse, når der tilsættes vand og aluminumspulver, hvor den tidligere kun voksede til dobbelt størrelse. Den meget lettere sten isolerer to-tre gange så godt, og den helt ensartede struktur i de bittesmå porer giver den også en væsentligt større styrke i forhold til vægten.

Den anden store forskel er tykkelsen. For at leve op til nutidens energikrav er vi nødt til at bygge ydermure, der typisk er omkring 40 cm tykke. Når man laver sådan en sten 40 cm tyk, får den foræret en enorm styrke i forhold til de gamle sten - både de velkendte gasbetonblokke på 16 og 24 cm og de høje vægelementer, der skjult bag teglfacader og gipsplader bærer langt det meste moderne byggeri fra de sidste årtier. Ikke kun i forhold til det direkte pres ovenfra, men i endnu højere grad i forhold til vindpres og vrid. Samlet betyder det, at man kan bygge væggen udelukkende af de superlette og højisolerende blokke, selv om de kun vejer det halve af de tidligere udgaver, og man kan forenkle byggeriet ved at undlade en masse af de afstivninger og sammenbindinger, der kræves i de mere sammensatte mure. Og det gælder også i højden: Der bygges også boliger i mange etager med det lette materiale.

En traditionel væg er bygget af rigtig mange forskellige materialer, der skal arbejde sammen.

Væggen af porebeton er så enkel, som den kan blive.

Isoleringsevnen stiger når vægten falder

Jo mere luft og mindre porer porebetonen indeholder, jo bedre isolerer den. Styrken mindskes naturligvis også, men det opvejes af tykkelsen på muren.

I grove tal kan man sammenligne porebetonens evne til at isolere med tabellen her. Jo lavere varmeledningstal (lambda-værdi), jo bedre isolerer materialet - og jo tyndere kan en mur være og alligevel leve leve op til de aktuelle isoleringskrav.

LÆS MERE: Hvad er lambda-værdi?

Kært barn har mange navne. Moderne pore beton findes blandt andet i form af Celblokken 275 og Celblokken 375 samt de moderne Multiplader. Med porebeton bygger du så at sige din mur med isoleringsmaterialet.

    Andre læser lige nu ...