Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

15 myter om maling: Alkyd & akryl

Print Gem artikel

Nogle sværger til alkydmaling opløst i terpentin, andre hylder akrylmalingen fortyndet med vand. Udsagnene er skarpe og overbevisende som alle myter – men hvad er rigtigt, og hvad er forkert?

70100_DK_D_8_2010_1_1.jpg

Myterne flyver tæt, når snakken falder på alkydmaling og akrylmaling. “At male med akryl er som at pakke sit hus ind i en plasticpose”, lyder det fra den ene front, og så råber den anden front, at “terpentin fjerner træets eget forsvar”.

Men hvad er sandt, og hvad er falsk? Vi har set på 15 af de mest sejlivede myter om den terpentinopløste alkydmaling og den vandfortyndede akrylmaling. Og svarene bliver ikke mindre interessante i lyset af, at EU i sin VOC-bekendt gørelse fastslår, at maling ikke må indeholde så meget organisk opløsningsmiddel som før. De nye grænseværdier trådte i kraft i 2007, skærpede værdier trådte i kraft 1/1-2010 og gælder også bla. lak og fugemasse.

Både farveindustrien og træbranchen ser de nye regler som et skridt i retning af, at alkyd-og oliemaling med terpentin og andre organiske opløsningsmidler er på vej væk. Alene udsigten til, at grænserne vil blive skærpet igen, får produktudviklingen til at gå i stå.

Til gengæld går udviklingen så meget stærkere inden for de vandfortyndbare malinger, som er ved at overtage gode egenskaber fra oliemalingerne - fx ved at blive tilsat olie for at hæfte bedre på ældre træværk.

ALKYD-MALING består først og fremmest af alkyd og olie - det, der kaldes malingens binde middel. Dertil kommer farvepig menter og små mængder af svampe hæmmende kemi kalier o.l. Alkydmaling er opløst i terpentin, der fordamper, når bindemidlerne hærder. Kaldes også alkyd oliemaling - eller noget forvirrende oliemaling eller terpentin-baseret maling.

AKRYLMALING har som bindemiddel plastformen akrylat. Dertil kommer farvepigmenter, svampe hæmmende kemikalier o.l. Akrylmaling er opblandet i vand og kan fortyndes med vand, der forsvinder, når bindemidlerne hærder. Kaldes ofte fejlagtigt plastmaling eller vandbaseret maling.

Har du malet bordet med akrylfarve, skal du være rimeligt hurtigt ude med kluden, når du spilder.

Myte nr. 1

“Alkydmaling holder langt bedre på vinduesplader og bordplader”

RIGTIGT

Akrylmaling danner en blødere og mere elastisk overflade end alkydmaling, og myten har derfor hold i virkeligheden. Der er visse ulemper ved at male med akryl.

Den bløde overflade gør, at akrylmaling er mere følsom over for fugt end alkydmaling. Fx vil der på vinduesplader let komme grimme ringe, hvis du har en ulakeret urtepotte stående. Problemet kan løses ved at sætte filt- eller plastdupper under det, der står i vinduet.

På bordplader vil der også dannes skjolder, hvis der tilpas længe står noget varmt eller fugtigt på bordet.

Akrylmaling er også sårbar over for fedtede fingre. Derfor kan det ikke anbefales at male håndlisten ved trappen med akrylmaling. Det samme gælder døre, som vi ofte åbner og lukker uden at bruge håndtaget. Den terpentinopløste alkydolie maling er mere slidstærk - og myten er altså rigtig.

De dyre malinger holder ikke altid længere end de billige, viser testen i den svenske natur.

Myte nr. 2

“Dyr maling er bedst - pris og kvalitet hænger altid sammen”

FORKERT

Man kan ikke sige, at bare fordi en maling er dyr, er den også god. Omvendt kan man heller ikke regne med, at en billig maling er lige så god som en dyr. Der findes gode, langtidsholdbare malinger i alle prislag. Men der findes også både dyr og billig maling, der angribes af skimmelsvamp så hurtigt, at folk bør frarådes at bruge den.

Det er de besværlige konklusioner i tre langtidstest, som det svenske forsikringsselskab Folksam har kørt siden 2005 ved at lade brædder malet med de mest solgte produkter i Sverige stå ude i vind og vejr fire steder i landet.

På Folksams hjemmeside kan du finde lister over, hvilke produkter der klarer testen tilfredsstillende - og hvilke produkter Folksam direkte fraråder folk at bruge.

Det tætteste, man kommer en sammenhæng mellem pris og kvalitet, er, at det især er de halvdækkende træbeskyttelser, der ifølge Folksam ikke holder i en langtidstest. Trälasur, som de siger i Sverige, er populært sagt en fortyndet og gerne billigere udendørsmaling. Løsningen kan være, at der skal males lidt oftere.

Arbejder du rigtigt med akrylmalingen, kan du opnå en lige så jævn og glat overflade som med alkyd.

Myte nr. 3

“Oliemaling giver en glattere overflade end akrylmaling”

DELVIST RIGTIGT

Oliemaling vil altid danne en hårdere over-flade end akrylmaling. Den hårde overflade vil have en mindre friktion, og derfor føles den normalt glattere. Myten er altså ikke grebet ud af luften.

Men overfladen på en god akrylmaling kan faktisk blive lige så jævn (og glat) som alkydmalingen, hvis den påføres rigtigt - det vil sige forholdsvis hurtigt, med en god pensel, ved lave temperaturer og i lange, dækkende strøg, hvor du undgår at komme ind på områder, hvor malingen er begyndt at hærde i overfladen.

Nogle akrylmalinger er så bløde i overfladen, at de virker en anelse klæbende, men det gælder primært for billige pva-malinger og akrylmalinger af tvivlsom kvalitet. Myten er altså delvist rigtig.

Træet beskyttes i flere trin med vidt forskellige midler

Når du maler træ for at give det et langt liv ude i vind og vejr, handler det om mere end en tynd film på overfladen. Først skal træet påføres stoffer, der hæmmer bakterier og svampe, og over-fladen lukkes og styrkes, så top laget hæfter godt. Grundingen sker i et eller to trin med tre vigtige egenskaber:

Den skal trænge så langt ind i træet som muligt. Det kaldes, at midlet er “penetrerende” og “porefyldende”.
Den skal indeholde fungicider eller tilsvarende svampedræbende midler.
Den skal danne en solid bund, som de følgende lag hæfter godt på.

UBEHANDLET træ har utallige porer stående åbne for vand, fugt, bakterier og sporer af skimmelsvampe.

IMPRÆGNERING trænger ned i træet og afsætter stoffer, der vil hindre bakterier og svampe i at gro.

GRUNDINGEN fylder og lukker porerne, så vand ikke suges dybt ind i træet, der samtidig styrkes før slutmalingen.

SLUTMALINGEN danner en film, der holder på imprægnering, afviser fugt og holder fugten ude fra træet.

Vil du male med akrylmaling, må du rense ned til rent, frisk træ.

Myte nr. 7

“Akrylmaling kræver et grundigere forarbejde end alkydmaling”

RIGTIGT

Akrylmaling trænger stort set ikke ind i træet eller et ældre lag maling. Den binder oven på den overflade, du maler på. Derfor skal overfladen være ren, tør og fast.

Vil du male med alkydmaling, skal overfladen også være ren, tør og fast. Det er definitionen på ordet “fast”, der skiller. Akrylmaling kan ikke binde på de grålige døde fibre, fordi de suger vand. Det kan alkydmaling bedre. Derfor skal du slibe længere tid og mere grundigt, hvis du skal male med akrylmaling.

Til gengæld bliver du belønnet for din grundighed. Hvis akrylmaling påføres korrekt, holder den meget længere end alkydmaling. Helt op til ni år kan der gå, inden du skal male igen. Det er - sådan sagt uden forbehold for andre faktorer - næsten dobbelt så længe som alkydmaling. Men rigtig godt holder akrylmaling kun, hvis træet først er blevet renset, imprægneret med fungicider og grundet efter alle kunstens regler.

Oliemolekylerne trænger godt ind i træet - men det alene giver ikke bedre beskyttelse.

Myte nr. 8

“Oliemaling trænger dybere ned og beskytter træet bedre”

DELVIST RIGTIGT

Oliemolekylerne i alkydmaling er ganske rigtig så små, at de kan trænge ind i træets overflade og i gammel maling. Bindemidlet i akrylmalinger har betydeligt større molekyler, og i stedet for at trænge ind hæfter de næsten kun på over-fladen. Derfor har myten ret i, at olie maling trænger dybere ned.

Men at alkydmaling af den grund skulle beskytte træet bedre, er ikke rigtigt. Træet beskyttes først og fremmest ved, at malingen danner en film, der leder regnvand væk, men samtidig er så åben, at fugt inde i træet kan transporteres gennem malingen. Og den opgave klarer korrekt påført akrylmaling lige så godt som alkydmaling.

De fleste vælger en løsning, der er bedre end mytens muligheder: De giver træet en oliegrunder, ofte med fungicider, inden de maler med akrylmaling. Olien beskytter træet i dybden, mens toplaget bliver af den holdbare akrylmaling.

Almindeligt drikkevand kan fortynde mange af de malinger, hvor olie er et af bindemidlerne.

Myte nr. 10

“Uden organiske opløsningsmidler får vi ikke en god oliemaling”

FORKERT

Forkert. Vi har i mange generationer kunnet få oliemalinger, der kan fortyndes med vand, og hvor værktøjet renses med vand. De kaldes olieemulsionsmalinger, og dem har malerne brugt både ude og inde i forskellige varianter.

Malinger med olie, der fortyndes med vand, vil du oftere støde på i fremtiden. Det kan du takke EU for, fordi de europæiske regler kræver, at producenterne begrænser de organiske opløsningsmidler. De hidtidige grænser mellem akryl- og alkydmaling vil gradvist forsvinde.

Allerede i dag indeholder mange af de nye akrylmalinger til udendørs brug små mængder af olie - selv om de stadig hedder akrylmaling og fortyndes med vand.

Er du i tvivl om, hvad lågerne sidst blev malet med, så er det sikreste at male dem med akrylmaling.

Myte nr. 11

“Ved genmaling er akrylmaling det sikreste valg”

RIGTIGT

En god myte at skrive sig bag øret. Den er nemlig rigtig. De fleste akrylmalinger hæfter godt på en over-flade, der tidligere er malet med alkydoliemaling. Men en alkydolie-maling kan næsten aldrig hæfte på en akrylmaling.

Hvis du ikke ved, hvad dit træværk er behandlet med, så er akrylmaling det mest sikre valg. Men det ændrer ikke ved, at akrylmaling som grundregel kræver et godt forarbejde ned til rent træ eller fast maling. Og hverken akrylmaling eller alkydmaling kan hæfte rigtig godt på en overflade, der tidligere er malet med linoliemaling eller silikonemaling.

Terpentinen vil ikke skade træets egen beskyttelse fra harpiks og tjære.

Myte nr. 12

“Terpentin ødelægger træets naturlige beskyttelse”

FORKERT

Træ indeholder en række naturlige stoffer, der beskytter træet. Harpiks og tjærestoffer er de vigtigste. Tilhængere af akrylmaling har ofte argumenteret for, at man ville fjerne eller svække denne naturlige beskyttelse, hvis en maling indeholdt terpentin.

Træbranchens Oplysningsråd har aldrig hørt, at det skulle være et problem. Hverken for træets styrke eller for malingens evne til at hæfte fast på træets overflade.

Hvis terpentinen skulle opløse nogle af tjærestofferne, ville de misfarve træets overflade - det kender vi fra varmebehandling af fyrretræ, som bliver gyldenbrunt. Men ingen har observeret misfarvninger, fordi træ er behandlet med terpentinholdig maling.

Hvis harpiksen skulle opløses og trænge ud på træets overflade, ville malingen efterfølgende have svært ved at hæfte - og i værste fald ville harpiksen “svede” ud gennem malingen ligesom ved ubehandlede knaster. Heller ikke det er nogensinde konstateret. Derfor tør vi godt konkludere, at myten er forkert.

Akrylmaling skal du have på plads på 2-3 minutter, alkydmalingen kan du bearbejde meget længere.

Myte nr. 14

“Alkydmaling er lettere at male med end akrylmaling”

RIGTIGT

Alkydolie maling flyder lettere sammen, og du kan bearbejde malingen i længere tid, inden den bliver sej at arbejde med. Derfor er den lettere at arbejde med. Med andre ord: Det er nemmere at få en flot ensartet overflade.

Udendørs er alkydmaling også lettere at arbejde med, fordi den stiller mindre krav til forarbejdet. Du behøver ikke at være lige så grundig under slibningen, inden du maler. Alkydmalingen flyder også lettere sammen.

Til gengæld kan alkydmalingen være mere besværlig at bruge udendørs, hvis du ser det på den helt lange bane. Har du sørget for et godt forarbejde, vil akryl maling nemlig ofte holde meget længere end alkydmalingen, før du skal male næste gang.

Regnvand kan malingen holde ude - men når luften er fugtig, er det en anden sag.

Myte nr. 15

“At male med akrylmaling er som at pakke træet ind i plastic”

DELVIST RIGTIGT

Akrylmalinger til udendørs træ er langt mere diffusionsåbne end alkydmalinger. I første omgang kan myten derfor afvises som en gammel fordom. I dag maler man netop ofte vinduer med den tætte alkyd på indersiden og den åbne akryl på ydersiden.

Men det er ikke ubetinget en fordel, at malingen er åben. Når luftfugtigheden skifter, kan ingen maling hindre, at træet følger med og optager eller afgiver små mængder af fugt. Maling hverken kan eller skal beskytte træet mod skift i luftfugtigheden.

Står træet ude i regnen, er det afgørende, at malingen leder regnvandet væk. Får regnvandet lov at trænge ind i træet, skal de store mængder af fugt hurtigt ud igen. Og i denne proces vil al maling virke så hæmmende, at det virker lidt som en plasticpose.

Her vil akrylmaling pudsigt nok ofte give størst problemer, selv om den som udgangspunkt er mere åben. Når træet opfugtes, udvider det sig, og det får den sprøde alkydmaling til at danne en masse mikroskopiske revner, som ikke lukker vandet ind, men lukker dampen ud. Den elastiske akryl holder tæt en tid, men skaller så af i store flader, så træet står ubeskyttet.

Hent magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klik hér

Ny bruger? Få adgang nu!

Nulstil adgangskode

Indtast din email-adresse for at modtage en email med anvisninger til, hvordan du nulstiller din adgangskode.

Ugyldig e-mailadresse

Tjek din email

Vi har sendt en email til med instruktioner om, hvordan du nulstiller din adgangskode. Hvis du ikke modtager emailen, bør du tjekke dit spamfilter.

Angiv ny adgangskode.

Du skal nu angive din nye adgangskode. Adgangskoden skal være på minimum 6 tegn. Når du har oprettet din adgangskode, vil du blive bedt om at logge ind.

Adgangskode er påkrævet
Vis

password_reset.form.password_is_changed

Din bestilling
Bestilling
Opret Profil
Bestilling
De er ved at købe adgang til:
Artikel (abonnement): 15 myter om maling: Alkyd & akryl
Total pris: 149 kr
Mere for mindre?
Få over 1000 byggevejledninger og fuld digital adgang for kun 19 kr.
    • Adgang til over 1000 digitale byggevejledninger
    • Du kan opsige dit abonnement når som helt.
    • Efter tilbuddet fortsætter du i løbende abonnement til 79 kr. pr. måned
Kun 19 kr. første måned
Du skal indtaste dit fornavn
Indtast dit efternavn
Ugyldig e-mailadresse
Din adgangskode skal være mindst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbage
Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis
Tilbage