Sådan en skarp flisekant kan være farlig, selv når flisen er lagt, og bør derfor afgrates, straks efter den er blevet skåret.

Her bruger fagmanden en almindelig karborundumslibesten, der fås til under 50 kr. i alle byggemarkeder.

Flisens kant stryges et par gange med slibestenen, hvorefter du ikke længere kan skære dig på flisen, når den er lagt.