Det er nåletræ, og det vokser på vores breddegrader. Derfor er det helt naturligt, at gran, fyr og lærk er de tre træarter, vi oftest støder på, når vi handler i trælasten.