Man behøver ikke ret meget andet end et par tændstikker og nogle gamle stubbe for at udvinde verdens bedste tjære, den såkaldte stubtjære.

Men selv om det er let at skaffe materialerne, så er teknikken lidt mere kompliceret, fordi du også er nødt til at bygge en tjæremile. Og udvindingen tager sin tid. Den tjære, som udvindes, bliver klar, næsten gennemsigtig og let harpiksfarvet. Fint brændt stubtjære ligner næsten flydende guld. Hvis du forsøger at brænde selv, og materialet bliver en mørk tjære, så gør det ikke noget – tjæren bliver nemlig mørk, hvis der kommer sod eller kulpartikler i den.

Trætjære har været anvendt som træbeskyttelsesmiddel i flere hundrede år. Ikke kun på huse, men også på redskaber og både. I mange år var trætjæren faktisk det eneste træbeskyttelsesmiddel, og det resulterede i, at næsten hvert lokalsamfund fik sine egne tjæremiler, hvor man brændte trætjære og fremstillede trækul.