Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Byg en nem solfanger

Gem artikel Du skal være logget ind for at gemme artikler

Få blæst tør, opvarmet luft ind i huset og undgå fugt og skimmelsvamp. Endda uden at bruge strøm. Læs selv.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
1.000 kroner

Intro

Uanset om solen skinner eller ej, så afgiver den varme hele året. Den varme kan du fange og bruge til noget fornuftigt med denne solfanger, som du selv bygger.

Det, du ikke selv kan bygge, er teknikken, men den har vi sørget for, at du kan købe billigt hos et af de professionelle solfangerfirmaer, Aidt-Retro. Den solfanger, du ser her, kan levere cirka 70 m3 opvarmet luft i timen, og det er ganske vist ikke nok til at varme dit hus op, men det er nok til at sørge for, at luften i huset er tør. Det har stor betydning fx i fritidshuset, der ofte står uopvarmet i længere perioder af året. Når du kommer til et fugtigt hus, tager det længere tid at varme op, når fugt i møbler, vægge, gulve og lofter osv. først skal fordampe. Og alt føles koldere.

Bestil de tekniske dele fra Aidt-Retro gennem Gør Det Selv, og byg selve solfangeren efter vores anvisninger, så har du gjort noget godt for dit hus. Og det helt uden at belaste miljøet eller pengepungen, fordi du ikke bruger elektricitet. God fornøjelse med din nye solfanger.

Så meget yder din nye luftsolfanger

Aidt-Retro har sendt os disse oplysninger, som fortæller, hvad din nye luftsolfanger kan præstere.

Denne solfanger kan levere op til 70 m³ luft i timen, nok til at udskifte luften i sommerhuset på et par timer. Den let opvarmede, tørre luft vil få huset til at føles varmere, selv om du ikke egentlig opvarmer det med solfangeren. Og du sparer op til 3600 kroner i anden energi, fordi du ikke skal lufte ud.

Vejledning

Byg først en kasse

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Kassens bund (A) er fremstillet af 12 mm krydsfiner. I den saves seks mindre huller, som luften skal trækkes ind gennem, samt et stort hul, som den opvarmede luft blæses ud af.

Luften skal opvarmes ved at passere en kraftig, sort filtmembran, som er løftet lidt fra bundpladen. Det gøres med høvlede fyrrelister, hvoraf nogle skæres skråt af, så luften kan cirkulere inde i kassen, når du har lukket den.

1

Start med at save syv huller i bundpladen (A). Hullerne til ind- og udblæsning skal sidde nederst på kassens bagside. Brug en 125 mm hulsav til det store hul og en 65 mm hulsav til de små.

2

Dæk de små huller med insektnet. Tætmasket insektnet sættes for indsugningshullerne med en hæftepistol. Ellers ender du med en solfanger fyldt med døde insekter, som suges ind i ventilatoren.

3

Sav endelisten (B1) ned til 40 mm’s højde. Den saves skråt af ud til begge sider efter målene på billedet. Det afsavede lige stykke liste gemmes og anvendes senere til listestumpen (L).

4

Bor huller til 6 mm styredyvler i listerne (C) og (D), inden du flækker dem i to dele til (C1/C2) og (D1/D2). Bor huller med 40 cm’s afstand. I listerne (C) borer du 35 mm dybe huller, i listerne (D) skal de være 55 mm dybe.

5

Flæk listerne (C) og (D) på langs. Læg mærke til, at listerne (C1) og (C2) er flækket i en vinkel (ca. 15°), så de flugter med endelisternes (B) hældning. Brug en håndrundsav eller en bordrundsav.

6

Sav også listerne (D1) til i enderne. De yderste 35 cm skæres skråt ned til 20 mm’s højde. Det vil give plads, så luften kan passere gennem den sorte specialfilt, som du spænder ud senere.

7

Gør endelisten (B1) fast med lim og skruer i den ende af bundpladen, hvor hullerne er. I den modsatte ende fastgør du den lige endeliste (B2). De ligger præcis i flugt med bundpladens sider og yderkant. Bor for, og undersænk skruerne.

8

Listerne (C1) fastgøres med lim og skruer. De ligger stramt imellem endelisterne (B1) og (B2) og flugter med bundpladens ydersider. Læg mærke til, der er boret huller til styredyvler.

9

Listerne (D1) gøres også fast til bundpladen (A) med lim og skruer. De ligger mellem endelisterne (B) og parallelt med listerne (C1). De røde pile viser, hvordan luften vil cirkulere og passere den sorte varmefilt.

Spænd filt på

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Den sorte filt skal strammes op og fastgøres til listerne C1 og D1. Vi anvender 10 mm hæfteklammer og en kraftig hæftepistol med godt slag i.

Listernes to andre dele (C2) og (D2) skal ligge præcis over de underliggende. Derfor bruger vi styredyvler, som slås ned gennem filten. Hullerne til dyvlerne har vi boret i listerne, før vi flækker dem.

De øverste lister males sorte, før de monteres. De underliggende lister males ikke, da de ikke udsættes for sollys.

1

Fordel filten over kassen, så den stikker lige langt ud fra sider og ender. Filten har lidt ekstra længde og bredde, når du får den, så der er noget at trække i.

2

Gør nu filten fast først i den ene langside til listen (C1). Start midtpå, og stram ud til begge sider, i takt med at filten fastgøres med hæfteklammer pr. 5 cm.

3

Fortsæt fra den side, hvor filten er gjort fast, hen over listerne (D1). Start hver gang fra midten, og stram ud til begge sider. Slut af med modsatte liste (C1) og endelisterne (B1) og (B2).

4

Slå dyvler i hullerne gennem filten. Prik hul i filten med en saks først, og bank dyvlerne i, så de stikker 10-15 mm op over filten. Der skal dyvler i alle (C1)- og (D1)-lister - 20 dyvler i alt.

5

Slå nu overlisterne (C2) og (D2) på dyvlerne. Brug en slagklods, og fordel slagene over hele listens længde, indtil den har kontakt med filten overalt. Alle lister fastgøres med undersænkede skruer. Slut af med listen (L) oven på (B1).

6

Skær overskydende filt bort med en skarp hobbykniv, så der ikke stikker noget ud fra siderne.

Luk kassen

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Solfangeren ligger i en udvendig ramme, som skal bære den klare plade og holde vind og vejr ude. Rammen laver du af høvlede fyrrelister, som du samler til vinkellister og behandler med grun-dingsolie og træbeskyttelse.

Kassen lukkes i fronten med 10 mm tyk polykarbonat, der hviler på gummiglasbånd. Højdeforskellen mellem den udvendige ramme og overkanten af listerne danner en fals, som polykarbo-natpladen lægges ned på. Til sidst lægger du en fugeklæbemasse (TEC7) hele vejen rundt og slutter af med en vinkelalumi-niumsliste. Pænt og holdbart.

1

Gør den smalle liste (M) fast med lim og skruer til underkanten af den brede liste (F). Gør det samme med listerne (G) og (N), og mal dem sorte.

2

Stik de to lange vinkellister ind under bundpladen (A). På langsiden fastgøres de til bunden og til øverste del til listerne (C2). Skruehoveder undersænkes og overmales.

3

Hjørnesamlingerne til den udvendige ramme forsegles med TEC7, der er en vandresistent fugemasse, som har gode klæbeegenskaber.

4

Nu lukkes rammen med de korte vinkellister, der presses ind i klæbemassen. Efterfølgende fastgøres vinklen med skruer ind i listen (B).

5

Glasbåndene (H) klæbes på oversiden af samtlige lister (C2), (D2) og (L). De selvklæbende bånd sikrer, at polykarbonatpladen (J) ligger blødt på listernes overkant.

6

Fjern den nedre beskyttelsesfolie, og skær polykarbonatpladen (J) til på mål med en fintandet sav. Pladen lægges ned i kassen oven på gummiglaslisterne.

7

Mask af, og læg klæbemasse ud, så aluminiumslisterne (P) og (Q) kan sidde fast på kanterne. Bor huller indvendigt i listerne med 25 cm’s afstand og 7,5 mm fra hjørnet. Så går skruerne nemlig ned midt i listen (C2)’s 15 mm brede kant.

8

Læg vinkellisterne (Q) og (P) på polykarbonatpladen, så de ligger i klæbemassen. Skru så listerne fast med små skruer. Fjern afdækningstapen, inden limen tørrer.

Monter solfangeren

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Luft/solfangeren og solcellen bør opsættes på en solbeskinnet væg. Vælg så vidt muligt en sydvendt væg, da den får de fleste solskinstimer. Du skal etablere et hul gennem væggen, og kassen skal ophænges forsvarligt på vinkelbeslag. Husk, at kassen skal monteres med 1-2 cm’s afstand til væggen, så der er fri adgang til lufttilførsel.

1

Skru monteringsstudsen fast på bagsiden af solfangeren over det store hul. Her er det en universalstuds, som passer til forskellige dimensioner flexrør.

2

Find placeringen på væggen, og mærk op. Husk også at tjekke inde i huset, at der er fri adgang for gennemboring. Og at luftindblæsningen ikke sker i et skab eller bag en reol.

3

Bor hul til ventilatoren. En stor hulsav på 135 mm er genial til opgaven. Den er dyr, så du kan også tegne hullet op og save med en stiksav.

4

Monter to vinkelbeslag på væggen, som solfangeren kan stå på. Tjek afstanden præcist, og sørg for, at de to beslag er nøjagtig i vater.

5

Monter yderligere fire vinkelbeslag, som skal holde solfangeren. Sæt dem 30 cm fra top og bund og i en afstand, så de passer stramt ind mod solfangerens sider.

6

Monter flexrøret med den indbyggede ventilator på afgangsstudsen på bagsiden af solfangeren. Gør røret fast med et spændebånd.

7

Skub nu kassen ind på plads, så flexrøret styres præcist igennem væggen. Her kan det være godt at alliere sig med en hjælper.

Vigtigt! Husk, at ventilatorens ledning skal med ind igennem væggen.

8

Skru til sidst solfangeren fast til vinkelbeslagene med 5 x 30 mm beslagskruer. Bemærk, at vinklerne er vendt, så de er skjult inde bag solfangeren.

Slut “strømmen” til

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Nu har du en solfanger, som opvarmer luften, og en ventilator, som kan blæse luften ind i huset. Det eneste, du mangler, er at få ventilatoren til at dreje rundt. Strømmen hertil får du fra en lille solcelle, som du sætter et sted, hvor du er helt sikker på, solen rammer den. Træk en ledning fra solcellen ind i huset til en termostatafbryder og en ledning fra ventilatoren til afbryderen. Så er du klar.

1

Monter solcellen et solbeskinnet sted, ikke nødvendigvis helt tæt ved solfangeren. Den leveres med beslag til opsætning. Her er ledningen ført gennem væggen og ind til termostatafbryderen.

2

Tallerkenventilen monteres i væggen. Den kan åbnes/lukkes ved at dreje på den runde “tallerken”. Læg mærke til, at ledningen fra ventilatoren er boret igennem ved siden af ventilen.

3

Termostatafbryderen skrues fast på væggen og forbindes med ledningerne fra hhv. ventilator og solcelle. Så undgår du, at der blæses varm luft ind i huset på årets varmeste dag.

Materialer

12 mm krydsfiner:
• 1 bund (A), 65 x 195 cm

15 x 92 mm fyrreliste:
• 2 rammesider (F) a 195 cm
• 2 rammeender (G) a 68 cm

15 x 43 mm fyrreliste:
• 2 rammebunde (M) a 198 cm
• 2 rammebunde (N) a 60,5 cm

21 x 68 mm høvlet liste, flækkes og tilpasses efter tegningens mål:
• 1 endeliste (B1), 65 x 4 cm
• 1 endeliste (B2), 65 x 2 cm
• 1 dækliste (L), 31,6 x 2 cm
• 2 sidelister (C1) a 195 x 2 cm
• 2 sidelister (C2) a 195 x 4,5 cm
• 2 kanallister (D1) a 195 x 4 cm
• 2 kanallister (D2) a 160 x 2,5 cm

10 mm polykarbonat:
• 1 front (J), 65 x 195 cm

20 x 40 mm alu-vinkelprofil:
• 2 endestykker (P) a 68 cm
• 2 sidestykker (Q) a 198 cm

Desuden:
• 20 styredyvler, 6 mm, insektnet
• 8,5 meter gummiglasbånd (H), 3 x 12 mm
• 125 mm monteringsstuds til flexrør
• TEC7 klæber og forsegler
• Lim, skruer 10 mm, hæfteklammer
• Grundingsolie, træbeskyttelse
• Vinkelbeslag, beslagskruer

Tidsforbrug

Din solfanger får du op at køre på en weekend.

Pris

Cirka 1000 kroner for kasse og polykarbonat, plus 1995 kroner til Aidt-Retro for teknikken

Sværhedsgrad

Den største udfordring er at flække listerne. Resten er let.

Tegning

Log ind eller køb adgang for at se tegningen

Sådan flækker du listerne

Listen D flækkes i en ret vinkel, men først skal du bore 5,5 cm huller nedefra til 6 mm dyvler. Dyvlerne falder ikke ned, da der kommer stof imellem.

Log ind eller køb adgang for at se tegningen

Listen C flækkes i en vinkel på 15°, men først skal du bore 3,5 cm huller nedefra til 6 mm dyvler. Dyvlerne falder ikke ned, da der kommer stof imellem.

Log ind eller køb adgang for at se tegningen

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Opret Profil

purchase.course_name_message

Opret Profil
Bestilling
Du skal indtaste dit fornavn
Indtast dit efternavn
Ugyldig e-mailadresse
Din adgangskode skal være mindst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis
Tilbage