Anlægget består af et solpanel af tonet glas og en aluminiumabsorber samt en solcelle. Solpanelet kan enten placeres direkte på husets mur eller på taget – og helst direkte mod syd. Her monterer vi anlægget på et lille gæstehus.

Der laves en skabelon af papkassen, som holdes op til væggen, så fagmanden kan se, hvor panelet skal sidde. Fagmanden måler halv meter oppe på væggen, hvor han skruer en støtteskinne fast. Du skal være omhyggelig med, at den sidder lige, da skinnen senere skal bære panelet.

På skinnen placeres papskabelonen, der viser, hvor hullerne skal være. Forinden er det vigtigt at kontrollere, at der ikke er nogen lægter, strømkabler eller andet, der hvor de to huller skal bores.

Samtidig markerer fagmanden også, hvor skuerne, der skal holde panelet, skal være. Ved hjælp af skabelonen bores hullerne nu ud med et 100 mm savbor. Når der først er boret en smule i det sidste l, kan papskabelonen godt fjernes, inden du borer færdigt.

Det er ligeledes ved hjælp af markeringerne på skabelonen, der blev lavet tidligere, at fagmanden borer de fire huller i solpanelets aluminiumkant, der hvor skruerne skal sidde.

Inden panelet monteres, skal ledningerne til ventilatorerne sættes på. I dette tilfælde ønsker vi også at opsætte en ekstra ventilator og en termostat og bliver derfor nødt til at bore et hul til den ekstra ledning. Den ekstra ventilator blæser kølig luft ind i huset.

Jo mindre gennemstrømningen er, jo varmere luft kommer der ind – og omvendt. Det vil kort og godt sige, at anlægget ud over at producere varme på kølige dage også er godt til udluftning på varme dage. Nu kan panelet sættes i metalskinnen, der er skruet fast på huset.

Solpanelet skrues nu fast til huset med to skruer i hver side. På indersiden af huset trækkes ledningerne fra ventilatoren i toppen ind på væggen. I det nederste hul sættes en rist i, så der opstår luftcirkulation i hytten.

Umiddelbart over det øverste hul monteres der en kontakt, der samtidig fungerer som termostat. Når ledningerne fra ventilen er tilsluttet termostaten, sættes der også her en rist i hullet. Solpanelet er nu færdigmonteret, men vi vil også koble en almindelig ventilator på anlægget.

Derfor trækkes ledning hen til det sted, hvor den skal sidde. Her bør du vælge en placering på den modsatte væg, da den er køligere. Som ved solpanelet bores der et 65 mm hul med savboret.

Der bores et lille hul i de fire hjørner af ventilatorens kant, så den kan skrues fast på væggen. Du skal også lave et hul i bunden, så der er plads til ledningen, som nu forbindes med solpanelet. Nu er anlægget klar til at køre. Det kan både varme og ventilere, så huset aldrig bliver koldt.

Samtidig mindsker anlægget luftfugtigheden, så der ikke kommer til at lugte af fugt. Anlægget kan nemt sættes op på en enkelt dag, og da der kun er tale om 12 volt strøm, er det fuldt lovligt.