Hvor meget varme giver træet

Mange har den opfattelse, at nogle træsorter brænder længere og giver mere varme end andre. Fx mener de fleste, at bøg har bedre brændværdi end gran, men det er faktisk ikke tilfældet. Hvis man forudsætter, at vandindholdet i træet er ens, har forskellige træsorter stort set samme brændværdi, når man regner i kilo brænde.

Faktisk er brændværdien i rødgran en smule bedre end i bøg. Forskellen på træet ligger altså ikke i brændværdien, men i vægtfylden. Og da bøg er tungere end gran, vil du få mere varme ud af en m³ bøg end af en m³ gran. Der skal med andre ord et større grantræ til at give den samme varme som et mindre bøgetræ.