Isolering: Termokamera

Med et termokamera kan du sjekke om isoleringen er tett.

Hvor god er isoleringsstandarden i dit hus egentlig? Er der kuldebroer, hvor varmen fiser ud, mens kulden sniger sig ind? Er dine døre og vinduer tætte?

Det er alt sammen spørgsmål, der hidtil har krævet store, professionelle termografikameraer, der med farverige fotos kan vise kulde og varme. Og på baggrund af det har bygningssagkyndige og energikonsulenter kunnet rådgive husejerne til bedre isolering.

Men med Flir One er de store, dyre kameraer afløst af et lille kamera, du kobler til din smartphone. Så har du, for få tusind kroner, mulighed for at finde isoleringsmangler, kuldebroer, utætte vinduer og døre – foruden et præcist billede af, hvor dine gulvvarmeslanger ligger, eller om der er rotter på loftet.

I artiklen kan du se, hvordan termokameraet virker. Vi viser, hvordan du finder:

  • huller i isoleringen
  • utætheder omkring hoveddøren
  • skjulte varmerør
  • varmeslanger i gulvet
  • propper i afløbet
  • kuldebroer

LÆS OGSÅ: Infrarødt termometer - tag temperaturen på alle overflader