Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Ny sund isolering af det gamle hus

Gem artikel Du skal være logget ind for at gemme artikler

Med et nyt system forvandler du dit træhus til et topmoderne velisoleret og pudset hus – helt uden at risikere tidligere tiders fugtproblemer, når man gav træhuse den nemme, umalede overflade.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 måned
Pris
100.000 kroner

Intro

Drømmen om at give sit træhus en pudset overflade, der aldrig skal males, er langtfra ny - men aldrig tidligere har du med så stor ro i sindet kunnet gøre den til virkelighed.

De pudsede træhuse har nemlig altid været i fare for at få problemer med fugt i den skjulte trækonstruktion, men det løser et nyt system fra Skalflex, Bluclad Facadesystem - oven i købet samtidig med at du giver huset et godt lag isolering på ydersiden, derude hvor isoleringen gør mest gavn Det smarte ved det nye system er, at den gamle trækonstruktion - og den eventuelle nye isolering - dækkes af to lag plader med et hulrum imellem.

Det inderste pladelag er vindtætte plader, der ubesværet slipper fugt fra væggen bag dem ud i det ventilerede hulrum. Det yderste pladelag er mere solide og tætte plader, som du kan dække med et armeret pudslag i den farve, huset vil have mange år frem.

Systemet er helt ideelt på træhuset her, der under det gamle pudslag netop har fået fugt i træværket.

Teknikken med to pladelag kan også bruges på de murede huse, der ikke kan tåle den enklere løsning, som ellers bruges på murværk, hvor faste isoleringsplader klæbes på væggen og pudses.

Den malede puds slår revner og falder af.

Puds, brædder og rester af isolering fjernes.

Vægtykkelsen øges til 190 mm isolering.

To lag plader sættes op med luft imellem.

Den nye væg armeres og pudses i to lag.

Vejledning

To lag isolering

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Træhuset i historien her trængte på alle måder til en kærlig hånd. Væggene var stort set ikke isolerede, og den pudsede og malede overflade var så tæt, at træet bag den havde fået mange fugtskader.

At isolere væggen indvendigt ville let gøre problemet større, mens udvendig isolering med det nye facadesystem vil stille træværket lunt og tørt. Det vælger vi, og første opgave er at fjerne hele den gamle facade, både puds og brædder.

Den gamle puds bliver skåret i stykker på 30 x 30 cm med en diamantskive i en vinkelsliber og fjernet. Nu kan vi brække de brædder, der bar pudsen, af og tage fat på at opbygge den nye klimaskærm.

1

Den gamle facade fjernes. Pudslaget skæres i stykker og lægges for sig, derefter fjerner vi de vandrette brædder. Hold kobenet, så det støtter på stolpen, så går det nemt. Fjern også gammel isolering, medmindre den er i god stand.

2

Underlaget for tværbrædderne (K) rettes op. Søm først en 10 mm tyk brik forneden på hver hjørnestolpe (L). Spænd en snor ud mellem de to brikker, og søm tilpas tykke brikker på de andre stolper (L), til alle brikker ligger på linje.

3

Det nederste tværbræt (K) skrues fast på brikkerne med 5 x 100 mm skruer. Brug evt. de bedste gamle brædder. Gentag rutinen med brikker og tværbrædder på midten og oppe, så de ligger lodret over det første tværbræt.

4

Fyld op med isolering (G) mellem de gamle stolper. Her anvendes Rockwool Flexibatts, der er stive nok til at blive siddende. Stolperne er 100 mm, og vi bruger derfor 95 mm mineraluld.

5

Et ekstra lag stolper (H) skrues på tværbrædderne (K). De kortes af, så de er 9 cm lavere end den nye væg, for der skal være plads til en vandret planke oppe og nede. Sæt en stolpe for hver 40 cm. Sæt en 6 x 120 mm skrue ved hvert tværbræt (K).

6

I begge ender lukkes stolperne af med en vandret liste. Foroven bruges en planke magen til stolperne, forneden er stolperne på huset her skåret skråt af for at nå ud over soklen, så her skærer vi planken til, så den kun måler 30 x 45 mm.

7

Fyld op med 95 mm mineraluld (G) mellem stolperne (H). Forinden har vi også rammet vinduet ind med ekstra planker. I siderne og foroven flugter de med vinduesrammens yderkant, i bunden holder de 55 mm op til karmen.

Vindtætte plader

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Inden du begynder at sætte de to lag plader på den nye tykkere væg, skruer du et midlertidigt støttebræt fast under den nederste vandrette liste.

Den kan pladerne stilles op på, mens de skrues fast med de 4,2 x 42 mm rustfri skruer fra Skalflex, der følger med.

De vindtætte plader knækker nemt, så du skal være forsigtig med håndteringen.

Her er facaden 3 m høj. Det passer fint med Blucladpladerne, der fås 300 cm lange og 120 cm brede.

Den inderste vindtætte plade er 8 mm tyk og også 120 cm bred, men den er kun 250 cm lang, så her må vi foroven tilføje et pladestykke på 50 cm.

1

De vindtætte plader (A) skrues op. Når to mand har løftet en vindtæt plade op på støttelisten, har du god tid til at skrue den fast til stolperne (H). Du skal kun bruge nogle få skruer på de lodrette stolper, der følger flere skruer senere.

2

Hjørnet forstærkes med en ekstra stolpe (H1), når den første plade (A) er sat på den ene side af hjørnet. Stolpen er skåret igennem, så den måler 30 x 45 mm, og sættes langs med kanten, så pladen på den anden side af hjørnet kan gøres fast i den.

3

Nu kan du isolere hjørnet, uden at måtterne falder ned. Stik først måtten ind bag pladen, og fyld dernæst ud med isolering over til næste stolpe.

4

Væggen lukkes af foroven. Vi skærer 50 cm lange pladestykker på tværs af pladen. Skru stykkerne fast over de hele plader. Samlingerne tætnes med en særlig Skalflex Tætningstape, som du køber sammen med de øvrige materialer.

TIPS: Det er nemmest at lade pladerne fortsætte hen foran vinduer og døre. Når pladen er skruet fast, er det enkelt at skære langs med de nye planker med stiksaven, bare den får en klinge med hårdmetaltænder.

Ventilationsspalte

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

1

Skru afstandslister (J) uden på de vindtætte plader. Placer de lodrette 25 x 50 mm trykimprægnerede lister ud for stolperne (H) under pladerne, og gør dem fast med 5 x 60 mm skruer for hver 40 cm.

2

Under vinduet sætter vi en vandret afstandsliste (J). De lodrette lister under vinduet holder 5 cm’s afstand til denne liste, så luften i spalten under vinduet kan passere videre op. Bemærk, at den vandrette planke (H) er placeret 55 mm under vinduet.

3

Over vinduet begynder de lodrette afstandslister (J) 5 mm højere end underkanten af planken (H). Det sikrer, at der er plads til at placere de kantlister og udluftningsprof ler, der indgår i systemet.

Blucladplader

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

De 3 meter lange Blucladplader vejer omkring 50 kg, så I skal være to mand om at løfte dem på plads. Her er det rigtig godt at have ofret tid på det støttebræt, som pladen kan stå på, mens den skrues fast. Det gør det noget nemmere.

Vinduerne er et kapitel for sig, og ved dem klarer du det meste med specielle dele. Ikke mindst sålbænken, der fås som et færdigt system, som blot skæres i mål.

Foroven og forneden afsluttes væggen med særlige kantlister og hullede metalprofiler, der forbereder pudsarbejdet på forsiden og sikrer ventilationen i spalten - uden at give plads til ubudne gæster.

1

Blucladpladerne (B) stilles op og skrues fast gennem afstandslisterne (J) ind i stolperne (H). Yderst oppe og nede sætter du ingen skruer. Ligesom ved første pladelag er det smartest at sætte pladen hel ind foran vinduet og så skære den til.

2

Med stiksaven skærer vi langs med reglarne omkring vinduet. Det kræver en hårdmetalklinge i stiksaven. Fortsæt tilsvarende med næste plade, og skær så ud for vinduet i den.

3

Nu gøres væggens kanter oppe og nede færdige. I bunden stikkes et udluftningsprofil (M) op bag afstandslisten (J). Skub så et kantprofil (N) op på plade kanten, og skru pladen fast. Klik et netkant prof l/-bund (P) på kantprof let. Gentag foroven.

4

Toppen af vinduesåbningen får sin egen løsning. Her skal pladen (B) stikke 1,5 cm ned under underkanten af planken (H). Stik et udluftningsprofil (M) og et kantprofil (N) op under pladen, og skru dem fast. Et netkantprof l/top (P) klikkes på kantprof let.

5

Et sålbænkprofil (R) sættes ind under vinduet. Skær til i bredden og længden med en fukssvans, så det passer ind under karmen, og gør det fast med Multiklæb. Kort endestykkerne af, og klæb dem på med Hybridklæber.

Vinduer og døre

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

1

Sålbænken og karmen fores med tynde flamingoplader (S), når klæberen er hærdet efter et døgns tid. Sammen med din sålbænk får du de hvide 5 mm tykke plader. Skær strimler, og gør dem fast med hæfteklammer.

2

Siderne i åbningen lukkes med Blucladplade (B) i rette mål. Pres pladestykket mod flamingopladen (S), mens de skrues fast. Når du er færdig med pudsarbejdet, skæres flamingopladen af, og så kan du fuge med hvid Sikaf ex 11FC.

3

Over vinduet lukkes også af. Her skærer du Blucladpladen (B), så den er 1,5 cm smallere end åbningen. Inden du skruer den fast, forsynes den med et kantprofil (N) og et netkantprof l/top (P). Ventilationsåbningen holdes åben.

Grundpuds og net

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Pudsningen foregår i tre faser, alle med specielle mørtelprodukter fra Skalflex, som arbejder godt sammen.

I første runde sikres samlingerne med strimler af armeringsnet, der gøres fast over samlingerne med Multiklæb.

I næste omgang skabes det bærende lag af grundpuds, som forstærkes over hele fladen med armeringsnet. Nettet rækker ud over de særlige kanter med net, der sikrer alle hjørner og kanter. De mange net hindrer revnedannelser.

Når alt er samlet i jævne, stærke flader, kommer du til tredje fase. Nu trækker du den indfarvede slutpuds på i et tyndt, ens artet lag, der vil stå smukt i mange år.

1

Blucladpladerne (B) grundes, så du sikrer en god vedhæftning og ensartet udtørring. Grunderen blandes af en del Beto-Binder med tre dele vand. Brug en stor pensel eller en kalkkost.

2

Alle samlinger forstærkes. Træk cirka 2 mm Multiklæb (C) glat ud over samlingerne, læg en 20 cm bred strimmel Skaltherm Armeringsnet i klæberen, og træk en spartel over, så tingene samles.

3

Bag netkantprofilerne (P) trækker du også et tyndt lag Multiklæb (C). Tryk nettet ind i klæberen, så overskydende klæber fjernes. Det færdige resultat ser du på væggen til venstre for hjørnet.

4

På begge sider af hjørnet trækkes Skaltherm Grundpuds (E). Tryk et hjørneprofil (T) mod hjørnet. Tryk nettet fast på begge sider. Ved ikke-retvinklede hjørner anvendes Multihjørneprof ler.

5

Ved vinduerne sikres også med hjørneprofiler i Grundpuds i de to sider. Netkantprof lerne (P) over vinduet fikseres ligesom ved soklen. For at hindre revner sættes 50 x 20 cm store stykker af armeringsnet (D) på skrå over hjørnerne.

6

Og så pudser du de store flader, helst mens de mange kanter stadig er til at arbejde med. Træk et mindst 5 mm tykt lag Grundpuds (E) op i en 1 m bred bane, så den passer til de brede baner armeringsnet. Bland rigeligt med Grundpuds forinden.

7

Tryk en bane armeringsnet (D) ind i grundpudsen (E) med stålbrættet. Ved samlinger skal netbanerne overlappe mindst 5 cm. Nettet skal ligge i den yderste tredjedel af pudslaget.

8

Grundpudsen (E) pudses sammen til en jævn overflade med et pudsebræt, når nettet er trykket ind. Er mørtlen blevet for stiv, kan du dyppe brættet i vand.

TIPS: Den ret specielle mørtel filtses ikke som en normal mørtel, men trækkes glat.

Indfarvet slutpuds

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Nu er du langt om længe nået frem til den pudsoverflade, som de næste mange år skal være husets ansigt.

Den finkornede mørtel er allerede indfarvet, men du skal selv huske at tilsætte Beto-Binder, når du rører den op efter anvisningen fra Skalflex.

For at få en helt ensartet flade uden overgange skal fladen pudses som et samlet hele. Når man ikke er erfaren murer, kan det være svært at nå, og du kan snyde lidt ved at tage de små og tidkrævende flader omkring døre og vinduer først og så blande den store portion, der dækker den store flade hen til næste hjørne.

1

Slutpudsen (F) trækkes på med stålbræt i et tyndt lag. Grundpudsen skal have mindst to døgn at tørre i. Overfladen vandes let, inden du trækker din slutpuds på. Mørtlen arbejdes let sammen med kanten af stålbrættet.

2

Overfladen jævnes med en hårdt opvredet svamp, når den er blevet fast nok. Stryg ganske let hen over pudsen. Begynder du for tidligt, stryger du for hårdt, eller er svampen for våd, vasker du bindemidlet ud af pudsen og trækker den af.

Materialer

Skalflex Bluclad Facadesystem:
• 8 mm vindspærreplade (A)
• 10 mm Blucladplade (B)
• Multiklæb (C)
• Armeringsnet (D)
• Grundpuds (E)
• Slutpuds, indfarvet (F)
• Diverse kantprofiler, udluftningsprofiler, armeringsnet og klæber samt en sålbænk

Desuden:
• 95 mm Rockwool Flexibatts (G), 57 x 78 cm
• Stolper (H), 45 x 95 mm planker
• Afstandslister (J), 25 x 50 mm trykimp. gran
• Tværbrædder (K), 25 x 100 mm
• Skruer, 5 x 60, 5 x 100 og 6 x 120 mm
• Søm, 1,8 x 40 mm
• Sikaflex 11FC fugemasse
• Brikker af masonit og 10 mm krydsfiner

Tidsforbrug

En god måned, mindst.

Pris

Cirka 100.000 kroner for alle fire ydervægge på huset her.

Sværhedsgrad

Det er et stort arbejde, rigtig stort. Langt det meste er ret enkelt, du skal blot følge alle anvisninger nøje. At pudse kan derimod drille, men du får efterhånden taget på det.

Tegning

Sådan opbygges væggen

Et ventileret rum bag den nye pudsede plade gør, at væggens indre holdes tørt og sundt, også når du øger isoleringstykkelsen.

Log ind eller køb adgang for at se tegningen

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Opret Profil

purchase.course_name_message

Opret Profil
Bestilling
Du skal indtaste dit fornavn
Indtast dit efternavn
Ugyldig e-mailadresse
Din adgangskode skal være mindst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis
Tilbage