Få 9 brandvarme tips til, hvordan du udnytter brændeovnen optimalt.

Få 9 brandvarme tips til, hvordan du udnytter brændeovnen optimalt.

1. Fyr med tørt og “rent” brænde

Du kan tjekke, om brændet er tørt, ved at slå to stykker brænde mod hinanden. Hvis lyden er høj og klar, er brændet tørt. Er brændet vådt, kommer der en dump lyd. Et tegn på, at brændet er ved at være tørt, er også, at det har små revner i enderne. Fugtigheden i brændet må højst være 18-20 pct. Det kan du måle med en fugtmåler. Brændet skal samtidig være “rent”, altså ikke trykimprægneret eller malet.

9 tips til brændeovnen - fyr med tørt og "rent" brænde

Med en fugtmåler kan du hurtigt tjekke, om dit brænde er tørt nok til at fyre med.

2. Lad lidt aske være i bunden

Ovnen brænder bedst, hvis der er lidt aske. Der må gerne ligge 2-3 cm aske i bunden af brændkammeret. Det isolerer, så ovnen hurtigere bliver varm. Hvis der ligger for meget aske, vil det dog blokere for lufttilførslen.

3. Opbevar brændet korrekt

Det skal placeres tørt, gerne med lys og luft og ingen direkte jordkontakt. Det må højst ligge i to rækker, så der kommer så meget lys og luft til som muligt.

4. Fyr ikke for ivrigt

Læg først flere brændestykker på, når der er gløder. Hvis du lægger mere brænde på før i for store portioner, vil det køle bålet ned og ødelægge den gode forbrændingsproces. Derfor skal du heller ikke “fyre over” om natten, hvor du nærmest fylder brændkammeret op. Det giver en dårlig forbrænding, sviner for meget og er hverken godt for miljø eller skorsten.

9 tips til brændeovnen - først når der er gløder, skal du smide nyt brænde på.

Først når der er gløder, skal du smide nyt brænde på.

5. Vedligehold brændeovnen

Pakningerne skal være tætte, den ildfaste indmad skal være hel, spjæld og lufttilførsel skal virke, og overgangen mellem ovn og skorsten skal være fuldstændig tæt. Hvis fx dine pakninger ikke er helt tætte, eller de ildfaste plader er gået i stykker, kan du sagtens selv skifte både plader og pakninger.

9 tips til brændeovnen - hvis tætningslisten fx sidder løst, skal den skiftes.

Hvis tætningslisten fx sidder løst, skal den skiftes.

6. Tag brændet ind i huset

Brændet skal tages ind, mindst to døgn før det skal brændes, hvis du opbevarer det udenfor. Så akklimatiseres det. Hvis du ikke gør det, kan den varme luft kondensere i træet, og det kan begynde at ose.

LÆS OGSÅ: Byg selv et brændeskur

7. Tjek skorstenens røg

Gå udenfor, og se, hvordan røgen, der stiger op af skorstenen, ser ud. Den skal være næsten usynlig og lugtfri. Hvis den ikke er det, må du finde ud af, hvad du gør forkert. Det kan fx være, at brændet ikke er tørt nok, eller at du har lukket for meget for lufttilførslen.

9 tips til brændeovnen - her bliver der enten fyret forkert eller med noget, der ikke egner sig til brændeovnen.

Her bliver der enten fyret forkert eller med noget, der ikke egner sig til brændeovnen.

8. Sæt fuld knald på, når du tænder op

Det gælder om at skabe så høj en temperatur i brændeovnen så hurtigt som muligt. Det giver ren forbrænding med klare, gule flammer og ingen røg.

Åbn helt for lufttilførslen, så gasserne brændes af i stedet for at ryge op i skorstenen. Hvis du fyrer med for lidt luft, dannes der kulilte, som er farlig og mere forurenende end den CO₂, der dannes ved korrekt fyring.

Når der er godt gang i bålet, skal du skrue ned for lufttilførslen, så bålet ikke brænder for hurtigt. Der skal dog stadig være lidt luft ved lågen til afbrænding af gasserne, som opvarmer ovnen.

9. Tænd op fra oven

Når du skal tænde op, er det bedst at placere de større stykker brænde nederst og de mindre stykker øverst. Brug aldrig papir, når du tænder op. Det brænder dårligt, danner meget aske og forurener. Tænd i stedet op med optændingsblokke eller -poser.

9 tips til brændeovnen - læg de mindre stykker øverst, og tænd op her, når du starter med at fyre op i ovnen.

Læg de mindre stykker øverst, og tænd op her, når du starter med at fyre op i ovnen.