Har du en brændeovn fra 1990 eller ældre, er du berettiget til at få et tilskud på 2.000 kroner til at skrotte den. Den er skidt for miljøet og udnytter ikke brændet nær godt nok.

Har du en brændeovn fra 1990 eller ældre, er du berettiget til at få et tilskud på 2.000 kroner til at skrotte den. Den er skidt for miljøet og udnytter ikke brændet nær godt nok.

Tilskuddet til at skrotte gamle brændeovne er ved at løbe ud. Der er stadig penge til, at 4.000 danskere kan få tilskud til at skrotte den gamle brændeovn. Men det skal være inden udgangen af året, for der udløber ordningen, hvis ikke alle pengene er udbetalt inden.

Brændeovnen skal kobles fra skorstenen

Vil du nå at få del i tilskudspuljen, så skal du tage fat i din skorstensfejer, som kan udfylde en skrotningsattest til dig. Han skal tjekke, at brændeovnen lever op til kravene for at modtage skrotningspræmie og selvfølgelig sørge for, at brændeovnen rent faktisk bliver koblet fra skorstenen.

Herefter skal du ansøge digitalt her.

Du skal bruge dit Nem-Id, når du skal søge om skrotnings-tilskud. Men så er du også sikker på, at tilskuddet ryger direkte ind på din konto, når pengene bliver frigivet efter et par uger.

Brændeovnen skal skrottes

Er din brændeovn gammel nok til at komme under skrotningsordningen, så er den også så forurenende, at den ikke må sælges videre, så du skal enten aflevere den på den kommunale genbrugsplads eller hos en skrothandler.

Det er ulovligt at sælge brændeovne, der ikke lever op til de nyeste forureningskrav. Er du i tvivl om, hvor gammel din brændeovn er, kan du få hjælp her.

Også tilskud til brændeovnen i sommerhuset

Har du brændeovn i sommerhuset, så kan du godt få tilskud til at skrotte den, hvis den lever op til kriterierne.

Og har i ældre brændeovne både hjemme og i sommerhuset, så kan du få tilskud til at skrotte den ene, og din ægtefælle/samlever kan få til den anden. Men én person kan kun få tilskud til én brændeovn.

Skrotningsordningen blev indført i november 2015, og der er allerede 15.168, der har fået tilskud til at komme af med deres gamle brændeovn, og der er altså afsat penge til at yderligere ca. 4.000 kan få en økonomisk håndsrækning til at slippe af med en forurenende brændeovn.

Ny brændeovn er mere økonomisk og miljøvenlig

Ældre brændeovne forurener ikke bare mere end de nye, de udnytter også brændet dårligere. Skifter du en ovn fra før 1990 ud med en ny svanemærket, så sparer du ca. 20% på brændet, og det kan godt mærkes økonomisk over en sæson.

Skrotningsordningen er indført, fordi ældre brændeovne belaster miljøet med partikelforurening, der er 3-5 gange større end nye. Og netop udledningen af partikler er den helt store anke mod brændefyring, da de er stærkt sundhedsskadelige.