Brændefyring er den største kilde til sundhedsskadelig forurening i Danmark

En af de største kilder til sundhedsskadelig luftforurening i Danmark er brændefyring. Det koster samfundet enorme summer, som i fremtiden skal betales af forurenerne selv, hvis et afgiftsforslag fra Det Økologiske Råd ender med at blive vedtaget.

550 dør som følge af brændefyring

550 danskere dør for tidligt, mens 330.000 danskere får luftvejslidelser som følge af brændefyring. I alt koster det årligt samfundet 4,1 mia. kroner ifølge De Økonomiske Råd, og det er det tal, der skal finansieres ved hjælp af afgifterne på brændefyring, hvis forslaget bliver til virkelighed.

Gamle ovne i byerne bliver dyre at fyre i

Som en del af forslaget vil det være forbundet med de største omkostninger at fyre i en gammel ovn (fra før 1990) i byerne, hvor forureningen gør størst skade. Her kan den foreslåede afgiftssats blive op til 40 kroner pr. times fyring. Modsat vil det være billigst at fyre i en ny, miljømærket ovn (efter 2004) ude på landet, hvor forureningen gør mindst skade, hvor afgiftssatsen kan bliver ned til 1 krone pr. times fyring. Slutteligt kan fyringsenheder med typegodkendte effektive partikelfiltre blive helt fritaget for afgifterne.

Gælder alt fast brændsel

Afgiftssatserne lægger sig tæt op af de afgiftssatser for brændefyring, som De Økonomiske Råd har beregnet ud fra de skader, forureningen fra brændeovne påfører samfundet. Desuden skal der indføres tilsvarende afgifter for brændekedler, halmfyr og anden privat opvarmning med fast brændsel.

De større byer først

"Vi foreslår, at afgiften indføres fra 2020 i alle større byer med kollektiv varmeforsyning. Her vil billig kollektiv varmeforsyning og de sidste års værdistigning i boligerne gøre, at de der vil undgå afgiften blot kan droppe brændeovnen," siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.

Ifølge Kåre Press-Kristensen er det fornuftigt at starte i byerne, hvor sundhedsskaderne er størst, og så rulle afgiften ud på nationalt plan fra 2025, når der er gode erfaringer med afgiften. Så får folk uden for den kollektive varmeforsyning bedre tid til at efterisolere og omstille til miljørigtig varme.

Læs mere på Det Økologiske Råds hjemmeside