Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

14 spørgsmål og svar inden du køber varmepumpe

Gem artikel Du skal være logget ind for at gemme artikler

Inden du hiver penge op af lommen, er der nogle spørgsmål, du skal kunne svare på. Og du skal vide, at prisskiltet i butikken langt fra fortæller hele sandheden om prisen på din nye varmepumpe.

gds-varmepumpetema-3

Når du har besluttet dig for at købe en varmepumpe, melder der sig en lang række spørgsmål. Kan du allerede svare på dem, inden du står i butikken, øger du sandsynligheden for at træffe det bedst mulige valg.

Lidt groft opdelt består spørgsmålene af overvejelser omkring placering og opsætning, spørgsmål om de tekniske specifikationer (hvor kraftig skal varmepumpen være, og hvad betyder alle de tekniske termer?), og endelig er der økonomi: Skal du blot købe den billige? Og hvor meget sparer du egentlig?

Økonomien er kompleks

Når det handler om økonomien, skal du vide, at det langt fra alene er prissedlen, der er afgørende. Der er også spørgsmålet om effektivitet og besparelser, men du skal også være opmærksom på de mange tilskudsordninger, der findes på energimarkedet.- lige fra skrotpræmie for et gammelt oliefyr til fradrag for håndværkerudgifter i forbindelse med energiforbedringer.

Ikke gør det selv-arbejde

At svare på alle disse spørgsmål og vælge den rigtige pumpe er din opgave. Det er så at sige gør det selv-arbejde. Og så slutter din del af arbejdet. For opsætningen af varmepumpen kræver en autoriseret installatør, der både kan slutte varmepumpen til og indstille den, så den kører optimalt.

14 vigtige spørgsmål og svar:

1. Er mærket vigtigt?

En varmepumpe fra en stor, anerkendt producent er ofte nemmere at skaffe reservedele til end en pumpe af ukendt mærke. Du kan også nemmere finde internetanmeldelser af de kendte mærker fra andre brugere.

2. På væggen eller gulvet?

De fleste luft til luftvarme pumper er beregnet til at hænge på væggen. Det giver en effektiv varmefordeling, men det pynter sjældent.

En gulvmodel er typisk dyrere, til gengæld kan den være mere stille end den væghængte. Du skal dog være opmærksom på, at en gulvmodel hvirvler støv op og er lidt længere om at fordele varmen.

Hvis det ikke er altafgørende for dig, hvor inde-delen (blæseren) sidder, så lad ikke det begrænse dit valg af effektive modeller.

På væggen
Varmen fordeler sig godt, men du kan opleve, at det trækker fra blæseren.

På gulvet
Ofte den mindst generende placering, men den kan hvirvle støv op.

3. Hvor meget kan jeg selv gøre?

Du kan vælge den rigtige pumpe, men selve installationen skal du lade en fagmand om. Både fordi det er et lovkrav, og fordi du ikke selv kan indstille pumpen til at køre optimalt.

Der skal også en autoriseret kølemontør til for at skifte kølemiddel (typisk i forbindelse med service­ eftersyn).

Du kan til gengæld selv bygge et skjul til udedelen. Se byggevejledning senere.

Det kan være en fordel at hæve udedelen lidt, så kraftigt snefald og fygesne ikke blokerer den.

4. Hvor skal udedelen sidde?

Du må lade installatøren afgøre, hvor ude delen sidder bedst, så den fungerer mest effektivt. Men ofte vil den kunne placeres et sted, hvor den ikke er så synlig.

Tænk over, at selv en støjsvag udedel giver lyd fra sig, så lad være med at sætte den lige under soveværelsesvinduet (eller for tæt på naboens soveværelsesvindue).

Byg gerne et skjul til udedelen.

5. Hvor stor en model skal jeg have?

En enkelt luft til luft-varmepumpe er velegnet til at varme en enkelt etage op*. Men har du flere etager, kan du være nødt til at købe flere varmepumper. Der findes dog enkelte pumper, der med én udedel kan drive flere indedele samtidigt.

Jo mere effektiv en varmepumpe skal være, desto dyrere bliver den. Men da effektiviteten handler om, hvor mange gange du får den strøm igen, som du hælder i pumpen, tjener en effektiv pumpe sig også relativt hurtigere hjem. Og på en kold vinterdag bliver du glad for en effektiv pumpe, der kan levere varme på trods af kulden udenfor.

*Forudsat, at der er fri luftcirkulation mellem alle rum på samme etage.

6. Skal jeg slukke pumpen om natten?

Nej. Det lyder fristende at spare på strømmen om natten, men pumpen er mere effektiv, hvis den arbejder konstant frem for at skulle kæmpe for at varme op om morgenen.

Til gengæld kan du spare en del ved at sænke temperaturen, når du er på ferie og kun har behov for frostfri luft cirkulation.

7. Hvad betyder etiketten?

En fælles EU-mærkning gør det faktisk nemt at sammenligne ud fra mærkatet på pumpen.

For få år siden var det en jungle, men i 2013 ryddede EU op: Fra september 2015 skulle alle varmepumper energimærkes efter de samme retningslinjer, uanset hvor i verden pumperne var produceret. Det gør det langt lettere at sammenligne de mange varmepumper, der er på markedet. Det hele står nemlig på etiketten.

Log ind eller køb adgang for at se tegningen

De økonomiske spørgsmål

Hvis du vil købe en varmepumpe, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Prisskiltet viser nemlig ikke den endelige pris på din varmepumpe. Der er endnu mere at spare, hvis du kender reglerne og hiver alle tilgængelige tilskud hjem.

8. Hvor meget kan jeg spare?

Du skal regne med, at en luft til luft-varmepumpe kan varme et gennemsnitshus på 130-150 kvadratmeter op for cirka 11.000 kroner årligt. Så besparelsen afhænger af, hvilken varmekilde du har i forvejen.

9. Hvad må den koste?

Et af de vigtigste parametre er selvfølgelig prisen. Skal du bare have en billig pumpe og spare nogle penge her og nu? Eller skal du investere i effektivitet og lang levetid?

En billig pumpe tjener sig hurtigt hjem, men du får ikke en effektiv kvalitetspumpe til spotpris, Skal du kun bruge den som supplerende varme, kan det fint være det rette valg.

Hvis den bliver din primære varmekilde, og hvis du sætter komfort i højsædet, skal du bruge nogle tusindelapper mere og købe en pumpe med høj effektivitet, lavt støj niveau og fra en af de store, anerkendte producenter.

10. Kan jeg få tilskud?

Du kan få tilskud til en varme pumpe. Det er ikke stort, men hvis du har el-varme, kan du få et tilskud på cirka 1500 kroner, svarende til 25 øre pr. kWh.

Tager du skridtet fuldt ud og investerer i en noget dyrere luft til vand-varmepumpe, der også kan opvarme dit brugsvand, kan du få 3200 kroner i tilskud.

Skifter du fra oliefyr til varmepumpe, er der meget mere at hente, hvis du vælger en pumpe, der også kan opvarme vand (luft til vand-varmepumpe). Her kan du indkassere 9200 kroner i tilskud, hvis oliefyret er 39 år eller ældre. Er fyret fra 1977 eller senere, kan du få 7600 kroner i tilskud. Køber du en jordvarmepumpe får du 7900 kroner.

Du skal kunne opgive, hvad pumpen koster, og hvad det vil koste at få den installeret.

Når det er gjort, registrerer du dig på www.energikoeb.dk, og først når ansøgningen er godkendt, kan du sætte arbejdet med indkøb og installation i gang.

Når pumpen har kørt et stykke tid, kan du dokumentere energibesparelsen, og så kan du afslutte registreringen og indkassere et tilskud.

Det her skal du have styr på:

• Du må ikke starte på arbejdet, før din ansøgning er godkendt.

• Du må ikke købe pumpen eller andre materialer før godkendelsen.

• Du skal kunne dokumentere hvor meget energi, du sparer.

• Du skal have afsluttet hele arbejdet senest 6 måneder efter, du har fået godkendelsen.

11. Hvor store er besparelserne?

Mange faktorer spiller ind, når man skal se på, hvor meget en varmepumpe koster i drift. Først og fremmest afgøres det af, hvor meget den bruges i vinterperioden. Men det giver ikke meget mening at kigge på driftsomkostninger uden at se på besparelsen i forhold til den tidligere opvarmning.

Hvis vi tager udgangspunkt i et hus på 130-150 kvadratmeter, kan vi sammenligne varmepumpen med andre varmekilder.

I løbet af en varmepumpes cirka 15 år lange liv sparer du cirka 10.000 kroner i forhold til opvarmning med olie. Her antager vi, at varmepumpen koster 20.000 kroner, mens nyprisen for oliefyret sættes til 30.000 kroner.

En luft til luft-varmepumpe kan varme et parcelhus på 130-150 kvadratmeter op for cirka 11.000 kroner om året.

12. Er der garanti på?

Næsten alle leverandører af varmepumper udsteder lang varige garantier. Garantiperioden afhænger af producent og leverandør, men mange har mellem 5 og 10 års garanti.

Det er svært at sammenligne garantierne, fordi nogle leverandører samtidigt tilbyder tryghedsaftaler, mens andre tilbyder gratis forsikring.

13. Andre udgifter?

En varmepumpe skal serviceres regelmæssigt. Og så skal du selv sørge for at rengøre den.

Kontrol og skift af kølevæske kræver besøg af en professionel kølemontør. Det koster typisk mellem 1000 og 2000 kroner om året. Kan være en del af en tryghedsaftale.

14. Kan jeg få håndværkerfradrag?

Du kan få et skattefradrag, hvis du får sat en varmepumpe op.

Du skal være over 18 år og have betalt for energiforbedringen af boligen. Og så skal du have dokumentation i form af kvitteringer/regninger fra håndværkeren.

Se en komplet liste over, hvilke forbedringer der ydes tilskud til, på Skats hjemmeside, skat.dk, søg efter “håndværkerfradrag”.

Varmepumpe-leksikon

Der bruges en lang række fagudtryk, betegnelser og forkortelser, når det handler om varme pumper. Her er de vigtigste forklaringer …

Akkumulatortank
Beholderen, der lagrer varmt vand, fx fra en luft til vand-pumpe.

COP
Et mål for, hvor meget varmeenergi en varmepumpe afgiver i forhold til, hvor meget elektrisk energi, den kræver tilført. En COP på 4,5 betyder altså, at du i princippet får 4,50 kroner ud af pumpen, hver gang du tilfører 1 krone. Læg mærke til, at det er effektiviteten ved en given temperatur. Se også SCOP.

Driftsomkostninger
Elektricitet, vedlige-Er hold, reparationer og reservedele til din varmepumpe.

Effekt
Den mængde energi, som omdannes pr. tidsenhed. Måles i watt.

Ekspansionsventil
Den ventil, der sænker trykket på kølemidlet, så temperaturen falder.

Elpatron
Opvarmningsenhed til vand, fx hvis du varmer huset op med luft til luft-varmepumpe, der jo ikke varmer vand.

Energideklaration
En EU-standardiseret deklaration, som alle pumper skal være forsynet med.

Energiklasse
Angives med farvede pile og bogstaverne A+++ til D.

Energimærke
Et mærke som alle varmepumpe skal være forsynet med siden september 2015.

Etanol
Sprit (en del af køle væsken i varmepumpen).

Etylenglykol
I daglig tale glykol. En væske, der ikke kan fryse.

Filter
En luftvarmepumpe har to filtre, der skal rengøres jævnligt.

Forsikring
Næsten alle varmepumper er enten forsikret via leverandøren eller gennem din egen husstandsforsikring.

Garanti
Der er stor forskel på den garanti, du får på din varmepumpe, men mellem 5 og 10 år er ikke usædvanligt.

Gulvmodul
Luftvarmepumpens ind edel, der skal placeres på gulvet.

GSM-modem
En enhed, der kan kobles sammen med varmepumpen, så den kan styres pr. mobiltelefon.

Håndværkerfradrag
Et skattefradrag, du kan gøre brug af, når du laver energifor-Hvor bedringer i din bolig. Dækker kun håndværkerudgifter (timeløn), ikke materialer.

Indedel
Den del af luftvarmepumpen, der skal placeres indendørs.

Kompressor
Den enhed i varmepumpen, der trykker kølemidlet sammen, så temperaturen stiger.

Kondensator
En varmeveksler, hvor det opvarmede kølemiddel kondenserer, altså bliver til væske igen. Hermed afgives varme.

Kondensvand
Der opstår nemt kondens indvendigt i pumpens udedel. Det skal kunne ledes væk, så pumpen ikke fryser til.

kWh/annum
kilowattimer pr. år, dvs. årsvirkningsgraden.

Kølemiddel
En frostsikker væske, typisk en blanding af etanol og vand. Denne væske varmes, fordampes og nedkøles, hvorved der produceres varme.

Køling
Luftvarmepumpen kan også sættes til at blæse kold luft og fungere som aircondition.

Luftvarmepumpe
Eller luft til luftvarmepumpen henter luften udefra, varmer den op, og blæser den ind i huset.

SCOP
Et mål for, hvor meget varmeenergi en varmepumpe afgiver i forhold til den elektricitet, der skal tilføres, set over et helt år.

SCOP betyder Seasonal Coefficient Of Performance. For at regne sig frem til værdien, måler man COP (varmeenergi i forhold til tilført energi) i udetemperaturerne -10, -7, +2. +7 og +12. Derefter vægter man resultaterne og når frem til SCOP.

SEER
Den effekt, en varmepumpe skal bruge for at køle luften.

SG-ready
Varmepumpen er forberedt til Smart

Grid og kan på sigt måske kobles sammen med solceller, styres udefra af et elselskab mv. Kræver, at der oprettes et Smart Grid system på regional-eller landsplan.

Smart Grid
Et (måske) kommende elsystem, der bl.a. vil kunne regulere brugen af el mere effektivt end i dag.

Tilskud
Der er mulighed for at få flere tilskud

Udedel
Den del af varmepumpen, der skal placeres udendørs.

Varmeveksler
En enhed, der overfører varme fra et medium (fx luft) til et andet, uden at de to blandes.

Hent magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Opret Profil

purchase.course_name_message

Opret Profil
Bestilling
Du skal indtaste dit fornavn
Indtast dit efternavn
Ugyldig e-mailadresse
Din adgangskode skal være mindst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis
Tilbage