Energitag opbygges som et varmt tag. Det vil sige, hvor tagisoleringen ligger ovenpå den bærende konstruktion.

Ligesom nedgravede slanger i haven kan udnyttes i særdeles effektive jordvarmeanlæg, kan samme teknologi bruges i tagflader.

Energitag absorberer varme

Et godt eksempel er her Icopals Energitag, som er en energifanger, som er fuldt integreret i bygningens tag. Taget absorberer varme fra luften gennem et specialudviklet tagpap, og varmen føres ned i rør/varmeslanger, som er fyldt med væske.

Varmeslangerne lægges lige under tagpappet og tåler både kulde og høje temperaturer. Varmeslangerne tilsluttes en varmepumpe, som overfører energien til husets radiatorer/gulvvarme og brugsvand.

Vind og regn udnyttes også

Lidt overraskende er det ikke kun solen, som leverer energien til anlægget. Vind og regn udnyttes også. Vind får en større mængde luft til at passere over tagfladen, hvilket øger effekten i energitaget. Og også et regnvejr er godt, fordi regnen indeholder meget energi, som overføres til væsken i energitagets rør.

I praksis betyder det, at selvom taget er dækket af sne, kan der være fuld gang i energiproduktionen, og taget kan producere energi i helt ned til minus 8 grader.

Blæst og regn er bedst!

Energitaget har faktisk den allerbedste ydeevne, når det blæser og regner, fordi både regn og blæst indeholder en masse energi, som øger temperaturen i væsken i rørene og dermed varmeudbyttet.

Energitaget kan etableres på bygninger med flade tagpaptage, og arbejdet skal udføres af professionelle.