Der følger altid en vejledning med stenene. Og i vejledningen står nøjagtigt, hvad afstanden skal være. Vær meget opmærksom på dette – det er nemlig forskelligt fra type til type. Her skal fagmanden lægge betonsten, og han vil montere med bindere.

Der findes forskellige typer bindere. Valg af type er en temperamentssag. Denne binder klemmer teglen fast til lægten, så her behøves der ikke brug af værktøj. Fagmanden foretrækker dog at benytte disse bindere, der sømmes fast til lægten.

Start med at lægge stenene fra bunden af taget. Det er vigtigt, at du kontrollerer, at stenene ligger helt tæt i falsene, så taget er tæt. Binderens lille beslag lægges i falsen, og den anden ende slås fast i lægten.

Som det ses, holder binderen fast i to tegl ad gangen. Der bankes binder til hver anden tegl, mens alle tegl i sider, top og bund skal bindes. Tagstenene skal lægges fra højre mod venstre, så passer det med falsen af tagstenene.

Vil du lægge betonteglsten, skal dit tag minimum have en hældning på 15 grader. Betontegl kan benyttes til både garager og skure. Benyttes der undertag, er de også velegnet til helårsbeboelse.