Let
Svær

Vand giver liv til planter, dyr og mennesker. Men dit hus vil helst være foruden. Det trives bedst i tørvejr uden for meget fugt. I træhuset betyder vand og fugt risiko for råd og svampevækst. I det murede hus kan vandet fugte fuger og sokkel, og når frostvejret sætter ind, udvider vandet sig og risikerer at sprænge de materialer, det er trængt ind i.

Ud over taget, der fungerer som husets paraply, er tagrenderne det vigtigste værn mod vandet. Render leder vandet fra taget sikkert væk fra facaden og ned i regnvandskloakken eller en faskine.

Men selv tagrender tager på lang sigt skade af alt det vand, hvoraf en del er syreholdig regn. Og derfor kommer dagen uvægerligt, hvor du må skifte husets tagrender ud med nye, tætte og pæne render og nedløbsrør.