Der findes forskellige malerprodukter, som kan forsegle sod- og fugtskjolder. Den type, maleren benytter her, er på spray. Dysen holdes ca. 20 cm fra skjolderne, hvorefter der sprayes et tyndt lag på.

Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen, hvis det ikke dækker første gang. Når der arbejdes med disse produkter, er det vigtigt at sørge for god udluftning.

Når man er færdig med spraydåsen, bør man lige vende dåsen på hovedet og spraye en enkelt gang. Det renser nemlig sprøjtedysen, så den ikke stopper til. Forseglingen er tør i løbet af få timer ved stuetemperatur.

Her har vi malet væggen én gang, og skjolderne er praktisk taget usynlige. Efter anden gang maling vil alle spor efter sod være slettet.